Nawigacja
Kazania z YouTube

  Siergiej Nieczetajło

 1. Duch mocy

 2. Kościół Czasów Ostatecznych

 3. Dziedzictwo żyjących w Duchu Świętym

 4. Jak ujdziemy cało

 5. Nowe narodzenie

 6. Koncepcja krzyża

 7. Zrodzeni z Ducha mają Pokój Boży

 8. Nie widzimy i nie słyszymy Chrystusa

  C.H.Spurgeon - strona internetowa

 9. Mówiąca Księga

 10. Chrystus pogromca szatana

 11. Chrystus poszukiwacz i zbawca dusz

 12. Chrystus końcem zakonu

 13. Chrystus jest wszystkim

 14. Ostrzeżenie dla wierzących

 15. Wytrwała wiara pokładana w wiernym Bogu

 16. Oczekiwany gość

 17. Chrystus nasze życie

 18. Chrystus triumfujący

 19. Szybko biegnie Słowo Jego

 20. Ziarno na gruncie skalistym

 21. Chrystus Odnowiciel

 22. Szata weselna

 23. Chrystus drzewo życia

 24. Zachowanie prawdziwej jedności

 25. Wybranie

 26. W obronie Ewangelii

 27. W pobliżu wąskiej bramy

  Paul Washer - strona internetowa (nieoficjalna)

 28. Kazanie dla ateistów

 29. Gniew Boga

 30. O Ewangelii Jezusa Chrystusa

 31. Niewolnicy Chrystusa 1/6

 32. Najwspanialsze słowa w całym Piśmie

 33. Kościoły używają cielesnych sposobów

 34. Przegrywamy to

 35. Szokujące kazanie

 36. Módl się i bądź z Bogiem na osobności

 37. Poddawajcie Samych Siebie Próbie

 38. Modlitwa o przyjęcie Jezusa

 39. Wytrwała modlitwa

 40. Gdzie się podziali mężni

  Mirosław Kulec

 41. Bądźcie pełni Ducha

 42. Strach

 43. Pięć pytań do Boga

 44. Pochwycenie Kościoła

 45. Pokora

 46. Ciche szczęście

 47. Ich jest Królestwo Niebios

 48. Opowieść o braciach

 49. Wybór

 50. Psalm 91

 51. Smutni szczęśliwi

 52. Skała

 53. Rozpoznawanie Bożego głosu

 54. Błogosławieni

 55. Zobaczyć Zbawcę

  Dave Hunt

 56. Okultyzm - podstępne zwodzenie

 57. New Age w Chrześcijaństwie

 58. Wizualizacja

 59. Psychologia i Kosciół

 60. Psychologia chrześcijańska

 61. Cóż to za miłość # 1

 62. Cóż to za miłość # 2

 63. Powrót do biblijnego chrześcijaństwa

 64. Egocentryzm, czyli kult własnego JA

 65. 12 kroków do piekła

 66. Odpowiedzi na pytania słuchaczy

 67. Ewangelia Jana 16 i Krzyż

  Marian

 68. Aby życie Jezusa było w nas

 69. Pójdź za mną

 70. Poznawanie Boga i Pana Jezusa Chrystusa

 71. Zwycięstwo Chrystusa i nasze nad wężem

 72. Chrześcijanin w ogniu doświadczeń

 73. Ewangelia Jezusa Chrystusa

 74. Jarzmo Jezusa Chrystusa

 75. Otwarte uszy

 76. Korzyść z Chrystusa

 77. Świadomość wartości Chrystusa

 78. Radość dzieci Boga z Chrystusa

 79. Patrzenie na Chrystusa

 80. Prawidłowa bojaźń

 81. Rozkosz Bożych dzieci

 82. Wywyższony Boży Syn w nas

 83. Krzyż, a nieustępliwość starego człowieka

  Rudolf Szczypka - strona internetowa

 84. Kontrowersje wokół Świąt Narodzenia Pańskiego

 85. Kontrowersje z chustami

 86. Wiara bez uczynków jest martwa

 87. 7 powodów by zachować jedność w Kościele

 88. Próba wiary Abrahama

 89. Obrzezanie w Starym i Nowym Testamencie

  A. Szewczenko

 90. Czym jest łechcące ucho

 91. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię

 92. Chrystus ofiarowany za nas

 93. Jesteście narodem świętym

  A.W.Tozer - strona internetowa

 94. Jak oceniać duchowe przeżycia

 95. Stary a nowy krzyż

 96. Modlitwa sługi Bożego

 97. Być czy czynić

  Bert Clendennen - strona internetowa

  Szkoła Chrystusa - całość

 98. Szkoła Chrystusa #1, odcinek 1-6 - Konflikt

 99. Szkoła Chrystusa #2, odcinek 1-8 - Podstawy duchowej edukacji

 100. Szkoła Chrystusa #3, odcinek 1-9 - Osoba Jezusa

 101. Szkoła Chrystusa #4, odcinek 1,2,4-7 - Wszechmocna Krew

 102. Szkoła Chrystusa #5, odcinek 1-5 - Upamiętanie

 103. Szkoła Chrystusa #6, odcinek 1-5 - Krzyż

 104. Szkoła Chrystusa #7, odcinek 1-7 - Wiara

 105. Szkoła Chrystusa #8, odcinek 1-7 - Modlitwa

 106. Szkoła Chrystusa #9, odcinek 1-3 - Szafarstwo

 107. Szkoła Chrystusa #10, odcinek 1-3 - Walka

 108. Szkoła Chrystusa #11, odcinek 1-5 - Uczniostwo

 109. Szkoła Chrystusa #12, odcinek 1-13 - Kościół

 110. Szkoła Chrystusa #13, odcinek 1-7 - Odbudowa Bramy

 111. Szkoła Chrystusa #14, odcinek 1-4 - Jedność Kościoła

 112. Szkoła Chrystusa #15, odcinek 1-19 - Przebudzenie

 113. Szkoła Chrystusa # 16, odcinek 1-4 - Uświęcenie

 114. Szkoła Chrystusa #17, odcinek 1-20 - Duch Święty

 115. Szkoła Chrystusa #18, odcinek 1-17 - Drogi do mocy

 116. Szkoła Chrystusa #19, odcinek 1-7 - Pneumatologia

  Seria kazań nagi Krzyż, Pastora Clendennena

 117. Nagi Krzyż # 1

 118. Nagi Krzyż # 2

  Seria kazań, Przebudzenie Pastora Clendennena

 119. Przebudzenie

  Inne kazania Pastora Clendennena

 120. Tajemna moc nieprawości

  Roger Oakland

 121. Inny Jezus

 122. Droga do Rzymu

 123. Nowe wino z winnicy Babilonu część #1

 124. Winnica Babilonu część #2

 125. Zaskoczeni innym Jezusem

 126. Jak rozpoznać Nowo powstający Kościół w Twoim kościele

 127. Ostrzeżenie

 128. Ikabot

 129. Miscytyzm

 130. Globalizacja

 131. Diabelskie zasadzki

  Dawid Wilkerson - strona internetowa

 132. Konferencja Szkoły Chrystusa

 133. Opowiadanie się po stronie antychrysta

 134. Moc nienagannego życia

 135. Wielkie i ostateczne przygotowanie

 136. Człowiek, który minął się z Chrystusem

 137. Kościół skoncentrowany na Krzyżu

 138. Wielkie ostateczne przygotowanie

 139. Doskonałe serce

 140. Ostrzeżenie przed chrześcijańskim dryfowaniem

 141. Świadectwo Pana dla narodów # 1

 142. Świadectwo Pana dla narodów # 2

 143. Bóg ma moc uleczyć twoje odstępstwo

 144. Bóg przywróci twoje zmarnowane lata # 1

 145. Bóg przywróci twoje zmarnowane lata # 2

 146. Chodzenie w Duchu

 147. Wykluwanie jaj węża

 148. Moc przebaczenia

 149. Przestrzeganie dnia Pańskiego # 1

 150. Przestrzeganie dnia Pańskiego # 2

 151. Opowiadanie się po stronie antychrysta

 152. Podatność na bycie poruszonym przez Boga

 153. Widzimy Jezusa

  Carter Conlon

  Konferencja Szkoły Chrystusa

 154. Konferencja Szkoły Chrystusa # 1

 155. Konferencja Szkoły Chrystusa # 2

 156. Konferencja Szkoły Chrystusa # 3

 157. Konferencja Szkoły Chrystusa # 4

 158. Konferencja Szkoły Chrystusa # 5

  Inne nauczania Cartera Conlona

 159. Uciekaj jeśli ci życie miłe

  Karol Finney

 160. Nawrócenie Karola Finneya

 161. W jaki sposób przyczyniać się do zwycięstwa?

 162. Modlitwa mająca przemagającą moc

 163. Modlitwa wiary

 164. Duch modlitwy

 165. Bądźcie pełni Ducha

 166. Zebranie modlitewne

 167. Środki jakie powinny być używane z grzesznikami

 168. Kiedy można się spodziewać duchowego przebudzenia?

 169. Dla pozyskiwania dusz potrzebna jest mądrość

 170. Mądry sługa

 171. Jak głosić Słowo Boże?

 172. Jak głosić Ewangelię?

 173. W jaki sposób wspomóc braci?

 174. Konieczność i skuteczność jedności

 175. Wskazówki dla grzeszników

 176. Wskazówki dla nowonawróconych

 177. Wzrastanie w łasce

  Norman Meeten

 178. Chrystus jest naszym życiem

 179. Zasada budowania kościoła

 180. Życie synów Bożych

  Pastor Michał Hydzik - strona kościoła

 181. Wprowadzenie

 182. Księga Apokalipsy

 183. Pełnia Ducha Świętego

 184. Przeszkody w osiągnięciu pełni Ducha Świętego

 185. Małżeństwo i rozwody 1

 186. Małżeństwo i rozwody 2

 187. Małżeństwo i rozwody 3

 188. Małżeństwo i rozwody 4

 189. Małżeństwo i rozwody 5

  Krzysztof Dubis - strona internetowa

 190. Świat i czasy ostateczne

 191. Kościół i czasy ostateczne

 192. Próba wiary

 193. Żyć z Chrystusem

 194. Trwanie w krzewie winnym

  Szymon Matusiak

 195. Świadkowie Jehowy - Szymon Matusiak

 196. Doktryny i praktyki Świadków Jehowy - Szymon Matusiak

 197. Osiągnięcia i błędy organizacji Strażnicy - Szymon Matusiak

 198. SPOTKANIE Z BYŁYM CZŁONKIEM CIAŁA KIEROWNICZEGO ŚWIADKÓW JEHOWY - RAYMOND FRANZ

 199. Wstęp i Geneza Świadków Jehowy - Szymon Matusiak

 200. Jak rozmawiać ze Świadkami Jehowy - Szymon Matusiak

 201. Świadkowie Jehowy a Biblia - Szymon Matusiak

 202. Fałszywi prorocy - po owocach poznacie - Szymon Matusiak

  Bruce Wilkinson

 203. Tajemnice Winnego Krzewu # 1

 204. Tajemnice Winnego Krzewu # 2

 205. Tajemnice Winnego Krzewu # 3

 206. Tajemnice Winnego Krzewu # 4

  Jan Guńka

 207. Modlitwa językami

 208. Okultyzm

 209. Modlitwa Ojcze nasz

 210. Pokora

 211. Musisz się na nowo narodzić

 212. Niebezpieczeństwa czasów ostatecznych

  Nauczania innych kaznodziei

 213. Boża łaska - Michał Pleban

 214. Różnica pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem - Zac Poonen

 215. Oznaka prawdziwej duchowości - Zac Poonen

 216. Wykłady H. Turkanika o powtórnym przyjściu Jezusa

 217. Idźcie na cały świat - Jerzy Marcol

 218. Musimy umieć rozpoznawać - Justin Peters

 219. Czy istnieje Bóg? Debata

 220. Obudź się, który śpisz - Charles Wesley

 221. Chrystus w tobie - T.A.Sparks

 222. Wybierzcie komu chcecie służyć - Erlo Stegan

 223. Pokuta - Tomasz Watson

 224. Smutek w życiu chrześcijanina

 225. Zwiedzeni doczesnością - jedność bez Chrystusa

 226. Świadkowie Jehowy - Szymon Matusiak

 227. Nieustępliwi - John Bevere cz.1

 228. Duch Święty - John Bevere

 229. Zakazane związki seksualne w Biblii - Pastor Bajeński

 230. Przebudzenie, krzyż i ciasna brama - Bob DeWaay

 231. Objawienie Św. Jana - David Pawson     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153892