Nawigacja
ODNOŚNIE DO BOGA

Wierzę w jednego Boga, Stwórcę wszystkich rzeczy, który jest święty, sprawiedliwy, miłosierny, nieskończenie doskonały – wiecznie istniejący w związku trzech równych sobie Boskich Osób (w Ojcu, Synu i w Duchu Świętym – więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj). Jest samoistny w swej istocie i nieskończony w doskonałości. Tylko On sam może w pełni rozumieć swą istotę, dlatego jest bytem i absolutem sam w sobie. Jest duchem (Jana 4:24 / 2 Koryntian 3:17), nie ma ciała ani kształtu [choć przyjął kiedyś ciało człowieka Hebrajczyków 10:5-7)], nie jest ograniczony czasem, przestrzenią, materią, nie jest związany grzechem ani chorobą. Jest niewidzialny, nieśmiertelny, czysty, nie ma zmiennych ludzkich uczuć (1 Tymoteusza 1:17 / Hebrajczyków 1:11). Jest światłością (1 Jana 1:5 / Mateusza 5:48) i przebywa w światłości (1 Tymoteusza 6:16), w miejscu niedostępnym dla śmiertelnego człowieka. Jest najczystszą, najświętszą i najwspanialszą z istot, która nigdy się nie zmienia (Malachiasza 3:6 / Jakuba 1:17). Jest miłością (1 Jana 4:7-10), dlatego ma upodobanie w tym, co stworzył (1 Mojżeszowa 1:31). Jest najbardziej kochający, łaskawy, miłosierny, współczujący (Izajasza 49:14-15 / Jana 3:16) i cierpliwy, pełen dobroci, miłości i prawdy (Jana 3:16 / 1 Jana 4:9-10). Nienawidzi jednak grzechu (Psalm 5:5-7) i jest doskonale sprawiedliwy, a w wykonywaniu wyroków i sądach straszny (Nahuma 1:1-6 / 2 Piotra 2:4-9) – więcej o Bogu dowiesz się, klikając tutaj.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153615