Nawigacja
ODNOŚNIE DO ODKUPIENIA

Wierzę, że jedyną nadzieją dla zgubionego człowieka jest odkupienie (odmiana jego tragicznego losu) dzięki zastępczej ofierze Jezusa Chrystusa. Jego śmierć i zwycięskie zmartwychwstanie stanowią tego podstawę (Dzieje Apostolskie 4:10-12). Wierzę, że żaden Kościół, denominacja, religia (nawet fakt pochodzenia z chrześcijańskiej rodziny - więcej na ten temat, kliknij tutaj), żadne sakramenty czy rytuały (więcej na ten temat, tutaj) nie są w stanie odkupić ludzkiej duszy. Odkupienie następuje w Jezusie Chrystusie, dzięki Bożej ingerencji [Biblia nazywa to „odrodzeniem" (Tytusa 3:3-6), „nowym narodzeniem" (Jana 3:1-8) – więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj]. W jej rezultacie przekonany przez Ducha Świętego człowiek pokutuje, wyznaje grzechy, odwraca się od grzesznego stylu życia [Biblia nazywa to „nawróceniem" (Dzieje Apostolskie 2:37-40) – więcej o tym dowiesz się, klikając tutaj], przyjmuje Chrystusa, ufa co do zbawienia tylko Jemu, uznając Go za swego osobistego Pana i Zbawiciela (Rzymian 10:9-11). To w widoczny sposób zmienia jego życie (stare poglądy, opinie, przyjemności, dawne dążenia, radości, nadzieje, pewność siebie itp.) – staje się ono poddane Chrystusowi i prawdzie Słowa Bożego (Jana 14:6). W ten sposób grzesznik zostaje odkupiony [(Tytusa 3:3-6) jeszcze za ziemskiego życia (1 Piotra 1:17 / Filipian 2:12)], staje się duchowo odrodzonym człowiekiem (z nowymi przekonaniami, pragnieniami, poglądami, zasadami, uczuciami, myślami, ambicjami, życiowymi celami) i dzieckiem Bożym (Jana 1:12-13), dziedzicząc spadek, jakim jest życie wieczne – więcej na temat biblijnej drogi do zbawienia dowiesz się, klikając tutaj.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153593