Nawigacja
ODNOŚNIE DO ŁASKI

Łaska jest Bożym darem miłosierdzia, uzdolnieniem i przywilejem, to Jego obecność i ochrona dana wierzącemu przez Ducha Świętego – w to wierzę i tego doświadczyłem. Łaska to coś niezasłużonego, to sposób, w jaki Bóg z miłością na nas patrzy, w jaki się do nas odnosi – Jego przychylność, życzliwość, dobroć, pozytywne nastawienie wobec nas, roztaczana nad nami troska i ochrona. To dar, na który nikt nie zasłużył. Dzięki łasce jesteśmy zbawieni, błogosławieni. Z niej wypływa Boże przebaczenie i usprawiedliwienie, a także nasze pragnienia i moc do wykonywania Bożej woli (Filipian 2:13 / 1 Tymoteusza 1:14-17). Cel i znaczenie łaski określił Apostoł Paweł w 1. Liście do Koryntian 15:10: „[...] ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną [...]". Łaski należy pragnąć, szukać całym sercem (Hebrajczyków 4:16) i uzależnić od niej całe swoje życie. Łaska Boża wymaga jednak naszej odpowiedzialności i nie ma nic wspólnego z naiwnością ze strony Boga w rodzaju „masz, bierz, nie martw się, wykorzystuj, nadużywaj" itp.: „[...] objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli [...]" (Tytusa 2:11-12). Dlatego Bóg rozliczy każdego z nas. Będąc posłuszni i wdzięczni, okazujemy, że przyjęliśmy łaskę i żyjemy w niej. Pismo Święte mówi, że człowiek może pozostawać z dala od niej (Hebrajczyków 12:15), odpaść od niej (Galacjan 5:4), przyjąć ją nadaremnie (2 Koryntian 6:1), zgasić (1 Tesaloniczan 5:19) lub odrzucić (Galacjan 2:21). Posłuchaj kazania na temat łaski, klikając tutaj, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na jej temat, kliknij tutaj.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153664