Nawigacja
ODNOŚNIE DO ZBAWIENIA

Wierzę, że zbawienie jest nadnaturalnym aktem Boga, poprzedzonym duchowym odrodzeniem człowieka [(Tytusa 3:3-6) nowym narodzeniem (Jana 3:1-8) – więcej na ten temat tutaj]. Przemiana ta wypływa z Bożej łaski, nie z uczynków (Efezjan 2:8-10) – one są jedynie dowodem [nieodzownym (Jakuba 2:17)] na to, że człowiek doświadczył zbawienia i trwa przy Chrystusie (Jana 15:1-6). Skoro zbawienie jest z łaski, poprzez wiarę w Jezusa (Dzieje Apostolskie 13:39), wierzę, że wszyscy, którzy szczerze zwracają się do Boga w sposób określony w Jego Słowie, mogą być zbawieni (Jana 3:16 / 1 Tymoteusza 2:4). Wierzę w nieutracalność zbawienia człowieka prawdziwie odrodzonego, który trwa w duchowej więzi z Jezusem Chrystusem (Jana 15:1-7) – jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj. Wierzę w pewność zbawienia człowieka duchowo odrodzonego, na którą wskazuje jego duchowy związek z Bogiem i co potwierdza Pismo Święte (jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj).


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153652