Nawigacja
ODNOŚNIE DO PRZESTRZEGANIA DZIESIĘCIU PRZYKAZAŃ W CZASACH NOWEGO PRZYMIERZA

Wierzę, że Nowe Przymierze nie znosi obowiązku przestrzegania dziesięciu przykazań (Mateusza 5:17-19 / Rzymian 3:31): „[...] albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą" (Tytusa 2:11-15). Choć przynależność do Jezusa zmienia nasze położenie względem Boga [odnośnie do prawa (Dzieje Apostolskie 13:39 / Rzymian 3:20 / Galacjan 3:11)] i wypełnienie dziesięciu przykazań nie jest możliwe (Galacjan 3:10-11) ani nie jest warunkiem zbawienia (Rzymian 4:13-16 / Galacjan 2:16-3:24 / Galacjan 3:11), to jednak powinniśmy szczerze i z poświęceniem dążyć do ich wypełniania. Wierzę, że człowiek usprawiedliwiony (prawdziwy chrześcijanin) jest w stanie właściwie to praktykować (choć nie bez potknięć), posiada on bowiem Bożą wewnętrzną sprawiedliwość. Jeśli chodzi o ludzi lekceważących Boże prawo i żyjących w niemoralności, kłamstwie, obłudzie [zgodnie z normami tego świata (1 Jana 2:15-17)], to będą oni sądzeni według tego prawa (Rzymian 2:9-12): „[...] albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego" (1 Koryntian 6:9-11).


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153588