Nawigacja
ODNOŚNIE DO WYBRANIA LUDZI DO ZBAWIENIA (PREDESTYNACJI)

Wierzę w wybranie indywidualne (przykład Aggeusza 2:23) i w wybranie zbiorowe (przykład 1 Piotra 2:6-10 / Ezechiela 20:5).
a) Wybranie indywidualne – jest niezależne od woli człowieka (Rzymian 11:29) i dotyczy osoby wyznaczonej przez Boga do: specyficznej służby [na przykład Jeremiasz (Jeremiasza 1:4-7)], konkretnego zadania [na przykład Jonasz (Jonasza 1:1-2)] lub celu [na przykład Józef (1 Mojżeszowa 45:5-8), Abraham (1 Mojżeszowa 18:19), Apostoł Piotr (Dzieje Apostolskie 15:7)]. W dzisiejszych czasach mogą to być nauczyciele, misjonarze, ewangeliści itp.
b) Wybranie zbiorowe – odnosi się do Izraela w Starym Przymierzu (Ezechiela 20:5) i do Kościoła Chrystusowego w Nowym Przymierzu (Efezjan 1:3-23 / 1 Piotra 2:9). Kościół ten zwany jest również „ciałem Chrystusa" (Rzymian 12:4-5), „ludem Bożym" (1 Piotra 2:10), „królewskim kapłaństwem", „narodem świętym", „ludem nabytym" (1 Piotra 2:9) lub „oblubienicą" (Objawienie Jana 19:7-9). Ludzie ci zostali wybrani (1 Piotra 2:9), oddzieleni (2 Koryntian 6:14-18) i uświęceni przez Boga w celu ich zbawienia (Hebrajczyków 2:11). Jest to wyraz łaski i miłości, dzięki którym Bóg przygarnia (adoptuje), a następnie przygotowuje ludzi szczerze przyjmujących Jego Syna Jezusa Chrystusa (Efezjan 1:13-14 / Jana 3:35) – więcej na temat wybrania możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153608