Nawigacja
ODNOŚNIE DO OBRZĘDÓW W KOŚCIELE

Wierzę, że starotestamentowe obrzędy nie dotyczą chrześcijan. Jezus Chrystus zapoczątkował Nowe Przymierze, a ci, którzy Go szczerze przyjęli, ludzie duchowo odrodzeni (Tytusa 3:3-6), podlegają innym zasadom, określonym w Piśmie Świętym jako prawo łaski [(Rzymian 6:11-14) więcej na ten temat możesz przeczytać, klikając tutaj]. Wierzę, że Pan Jezus ustalił w Kościele dwa obrzędy – chrzest i komunię (Wieczerzę Pańską). W wyraźny sposób wskazuje je Ewangelia:
a) Chrzest w wieku świadomym w wodzie poprzez zanurzenie [(Mateusza 28:19 / Marka 16:16 / Dzieje Apostolskie 10:47-48 / Rzymian 6:4) jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj].
b) Wieczerza Pańska składa się z chleba i owocu winorośli (2 Piotra 1:4). Stanowi pamiątkę po Chrystusie (1 Koryntian 11:24) – przypomina, że rozstanie z Nim jest chwilowe i przywodzi na myśl Jego obietnicę powrotu po swój Kościół (1 Koryntian 11:26). Wierzę, że praktykowanie tego obrzędu ze szczerą wiarą głęboko buduje i posila w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa (jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Wieczerzy Pańskiej, kliknij tutaj lub tutaj.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153578