Nawigacja
Mam dwa pytania; 1. Czy nie uważasz, że ten światowy kryzys jest już przygotowaniem do społeczeństwa bezgotówkowego, czyli do mikroczipów? / 2. Czy na Bożym zegarze nie jest już za pięć dwunasta?

....(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia,... (Objawienie Jana 13:16-17).

Krótki film na ten temat możesz oglądnąć klikając tutaj.

Odpowiedź #1;
Co do fragmentu z Objawienia Jana 13:17, nie mam wątpliwości. Jednak określenie, w jaki sposób się to dokona, [chodzi o microchipy] jest przynajmniej dla mnie trudnym pytaniem. Wszystko na to wskazuje, ale....?

W ubiegłym roku otrzymałem ostrzegającą informację, że pewna firma jest w to zaangażowana. Patrząc na Biblię i treść zawartą w artykule, wszystko się zgadzało. Więc z zainteresowaniem otworzyłem informację na temat tej firmy, wyjaśniając kilka nieścisłości.

Proszę abyś zrozumiała; W dzisiejszych czasach, ludzie szukają sensacji. Aby ich zaspokoić, media szukają "gorących tematów." Zobacz czym żyje dzisiejszy świat. Biblia i Jej proroctwa są jednym z tematów tych fascynacji.

Niektóre wydarzenia, fakty, dopasowywane są, [w naszym przypadku do proroctw]. Niestety, odbierając to w sposób niezgodny z „Bożym punktem widzenia,” możesz wpaść w pułapkę. Patrząc na historię, [w ten właśnie sposób] wielu zostało zwiedzionych, [na przykład 32 członków sekty religijnej, którzy mieli popełnić samobójstwo – ludzie czytający Biblię]. Proszę abyś o tym pamiętała.

Opierając się na proroctwach i ostrzeżeniach, jeszcze wielu będzie zwiedzionych. Bądź więc czujna, a myśli i serce umacniaj bliskim związkiem z Jezusem (Jana 15:4-7); .... (10) W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. (11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi (Efezjan 6:10-11).

Pismo Święte mówi również; ....(8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;.... (Kolosan 2:8).

Objawienie Jana jest jedną z trudniejszych Ksiąg Pisma Świętego - różnie, przez różnych ludzi interpretowana. Proszę abyś uważała. Nie chcę powiedzieć, że masz ignorować ostrzeżenia skierowane w Słowie Bożym. Chcę jedynie, abyś była cierpliwa i nie dociekała rzeczy, które nie są dla ciebie, [teraz] aż tak ważne. Jeśli będziesz blisko Jezusa, On przygotuje cię i ostrzeże w stosownej porze (Łukasza 21:29-30). Weź to sobie do serca, jak również werset 18 z poniższego fragmentu;

2 Piotra 3:15-18
....(15) A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; (16) tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. (17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. (18) Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy.

2. Czy na Bożym zegarze nie jest już za pięć dwunasta?

Myślę, że jest to czas bliskiego przyjścia Jezusa. Pismo Święte wyraźnie mówi jednak; ....(32) Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. (33) Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie (Marka 13:32-33).

Pan Jezus powiedział również;....(8)....Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi! (9) Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się; to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec (Łukasza 21:8-9).

Na temat ponownego przyjścia Jezusa i końca świata mamy proste wyjaśnienia. Nikt nie zna, [i nie będzie znał] dnia, ani godziny. Czytamy jednak o znakach poprzedzających to; (Marka 13:7-23 / Łukasza 21:7-28 / Mateusza 24:3-34 / Objawienie Jana 21:1-8 / Marka 13:31-33 / Dzieje Apostolskie 1:6-8 / 2 Tymoteusza 3:1-9 / 1 Tesaloniczan 5:1-2 / Izajasza 10:22-23 / Izajasza 24:1-23 / Izajasza 28:21-22 / Sofoniasza 1:1-18) - zachęcam do zapoznania się z tymi fragmentami - klikając tutaj.

Niewiadoma czasu, ze świadomością znaków poprzedzających koniec należy pogodzić - nie wychodząc poza dopuszczone granice; .....(28) A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. (29) I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa; (30) gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. (31) Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. (32) Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie (Łukasza 21:28-32).

Czasy ostateczne, [czas od pierwszego do drugiego przyjścia Chrystusa] zostały zapoczątkowane pięćdziesiątnicą, [wylaniem Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2:17)]. Dni ostateczne, [w moim zrozumieniu] prawdopodobnie są zapoczątkowane powstaniem Państwa Izraelskiego. A więc mamy podstawy przypuszczać, że „za pięć dwunasta,” to okres jednego pokolenia, [może 80, 100, maksymalnie 120 lat (1 Mojżeszowa 6:3)]. Nie oznacza to pięciu, siedmiu, czy dziesięciu dni kalendarzowych. Możemy sądzić w ten sposób, ponieważ na „Bożym zegarze;” ....jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (2 Piotra 3:8 / Psalm 90:4). Dlatego nikt nie zna dokładnej daty, a to co Bóg zamierzył, [patrz na proroctwa] musi się wypełnić.

Jest to tylko moja opinia. Głęboko wierzę, że jeśli dziś, miała byś możliwość zapytać Jezusa; „...Czy na Bożym zegarze jest za pięć dwunasta?” udzieliłby ci następującej odpowiedzi; ....Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, (8) ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Werset 8 jest odpowiedzią na twoje pytanie.
Jeśli znajdziesz coś niejasnego i będziesz chciała rozwinąć, napisz.

Mateusza 24:36-44
....(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Z Panem Bogiem, Luke.
luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Szkoła Chrystusa w Bielsku Białej. Powięcej informacji, kliknij tutaj

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Oferta grupy SNAP. Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   2813104