Nawigacja
Jakie mam gwarancje, że moje zrozumienie i związek z Bogiem są właściwe?

Oto moje gwarancje, które zbudowałem na biblijnych podstawach:

1. Doświadczyłem nowonarodzenia (Jana 3:1-8), duchowego odrodzenia [(Tytusa 3:3-6) „narodzenia z Boga” (Jana 1:12-13) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj], którego mam świadectwo – możesz je przeczytać, klikając tutaj. Zachęcam cię również do zapoznania się z innym świadectwem, klikając tutaj.

2. Badam swoje duchowe przeżycia, doświadczenia z Bogiem, postępowanie, wartości życia itp. Odsyłam cię do artykułu Rozpoznawanie duchowych przeżyć, w którym pokazuję, w jaki sposób to praktykuję – by go przeczytać, kliknij tutaj.

3. Posiadam przekonanie o pewności zbawienia, bliskiej więzi z Bogiem i mam za sobą przeżycia z tym związane, co również zbudowałem na biblijnych podstawach. Możesz przeczytać o tym w materiale, który przygotowałem – by to zrobić, kliknij tutaj.

4. Kontroluję własne życie w oparciu o Pismo Święte, rozumiejąc różnicę pomiędzy życiem religijnym, emocjonalno-religijnym a duchowym (prowadzonym w łasce i mocy Ducha Świętego). Możesz przeczytać o tym tutaj, w jednej z odpowiedzi na pytania.

5. Porównuję wewnętrzne odczucia, myśli, pragnienia, dążenia i utożsamiam je z przeżyciami ludzi, którzy doświadczali mocy zmartwychwstałego Jezusa, a następnie przekazali nam (na kartach Pisma Świętego) tego świadectwa (1 List Jana 4:12-16). Dodatkowo kontroluję życie w oparciu o Jego naukę, zgodnie z fragmentami:

2 Koryntian 13:5
...(5) Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli.

1 Koryntian 11:28
...(28) Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije.

1 Koryntian 10:12-15
...(12) A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. (13) Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. (14) Przeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. (15) Przemawiam jak do rozsądnych: Rozsądźcie sami, co mówię [czym (zgodnie z nauką Pisma Świętego) jest bałwochwalstwo, dowiesz się, klikając tutaj]. W taki sposób to rozumiem i z radością praktykuję.

6. Doświadczam łaski Bożej, Jego wsparcia i prowadzenia w życiu osobistym oraz służbie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj. Wierzę również, że będę mógł to kontynuować.

Są to gwarancje na to, że mój sposób rozumowania jest właściwy i że jest w to zaangażowany Bóg (co potwierdza On swoim błogosławieństwem).

Dziękuję, Luke
luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3156391