Nawigacja
Dlaczego Biblia nie wspomina o tronie Ducha Świętego, ani o modlitwie do Niego?

Od wielu lat męczy mnie pytanie o Ducha Świętego. Dlaczego Biblia nie wspomina o tronie Ducha Świętego, ani o modlitwie do Niego? Są to podstawowe zarzuty antytrynitarzy. Czy zastanawiał się pan nad nimi? Pozdrawiam.

Serdecznie witam i cieszę się, że możemy poruszyć ten temat. Powiem szczerze, kiedyś również zastanawiałem się nad tymi kwestiami. Szczególnie; dlaczego w Biblii nie ma wzmianki o modlitwie do Ducha Świętego, skoro jest On jedną z boskich osób, równą Ojcu i Synowi.

Wgłębiając się w Pismo Święte wyraźnie widzę, że Duch Święty (podobnie jak Ojciec i Syn) ma Swoje przeznaczenie, również zadania, które zostały Mu powierzone. Oto niektóre z nich; W Starym Testamencie Duch Święty jest uwidoczniony jako Stwórca i Ten, który namaszczał proroków, przemawiając przez ich usta. Pod Jego natchnieniem zostały spisane Księgi Starego i Nowego Testamentu (2 Piotra 1:20-21 / 2 Tymoteusza 3:16-17). Duch Święty objawiał (i wciąż objawia) wolę Boga, przyszłe wydarzenia i pouczenia (Jana 16:13-15). Uczestniczył w poczęciu Jezusa, chronił Go, a następnie namaścił do publicznej służby. Posilał Go na pustyni podczas kuszenia, w trakcie codziennych prób i doświadczeń. Towarzyszył Swą mocą podczas uzdrowień, wskrzeszań z martwych i innych nadprzyrodzonych znaków i cudów. Posilał Pana Jezusa w Ogrójcu i w Jego drodze na Golgotę. Również w Duchu Świętym Jezus został przywrócony życiu.

„Nowa era” Jego działania została zapoczątkowana wylaniem Ducha Świętego [w dniu Pięćdziesiątnicy (Dzieje Apostolskie 2:1-13)]. Od tego momentu, każdy kto w pokorze (pod przekonaniem Ducha Świętego) upamięta się i nawróci, otrzymuje Go podczas swych duchowych narodzin (Jana 3:1-8). Następnie, osobista społeczność z Bogiem (właśnie przez Ducha Świętego) jest podstawą życia prawdziwego chrześcijanina (2 Koryntian 6:11-18 / 1 Jana 1:1-10). Należy pamiętać, że tylko dzięki Niemu jesteśmy w stanie zaistnieć jako dzieci Boże, praktykować życie chrześcijańskie, zrozumieć charakter Boga i Jego wolę (Jana 16:13-15 / 1 Koryntian 2:11-14). Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale posiadanie Ducha Świętego jest również warunkiem zbawienia (przeczytaj List do Rzymian 8:8-11).

Duch Święty spełnia wiele innych funkcji nie należących do Ojca ani Syna. Dla przykładu: w Ewangelii Jana 16:8 czytamy; ...(8) A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie;... W Ewangelii Jana 16:13-15; ...(13) lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. (14) On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. (15) Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi.

Osoby Ojca, Syna i Ducha Świętego współdziałają z sobą, synchronizując pracą nad planem przygotowanym przez Ojca. Jest to przykład perfekcyjnej jedności współdziałających z sobą (w harmonii i związku) trzech równych sobie osób. Żadna z Nich nie wynosi się nad drugą, nie działa oddzielnie lub niezależnie od siebie (Jana 5:17-30 / Jana 8:16-20 / 1 Mojżeszowa 1:26 / Przypowieści Salomona 30:4), stanowiąc jedność i nierozłączność tak w swoim działaniu jak i w Osobie Boga (Jana 10:28-30 / Jana 14:6-11), choć ich funkcje są odmienne (Jana 15:1-2). Dlatego gdy chodzi o tożsamość, istniejący w jedności Ojciec, Syn i Duch Święty, („osobowo”) nie są identyczni. Ojciec jest Ojcem, Syn Synem, Duch Święty duchem pochodzącym od Ojca i Syna (Jana 15:26 / Jana 14:26).

Są to podstawowe założenia dotyczące Trójcy, wynikające z nauki Pisma Świętego - więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj. Przyznaje, że również i ja nie wszystko rozumię, dlatego pewne poglądy przyjmuję wiarą, opartą jednak na nauce Słowa Bożego (z Niego wynikające).

Dlaczego akurat Biblia nie wspomina o modlitwie do Ducha Świętego i o Jego tronie?
Widocznie nie jest to, aż tak ważne. Równość boskich Osób nie koniecznie musi to oznaczać - choć nie uważam, że nie można zwrócić się w modlitwie do Ducha Świętego. Pewne rzeczy wynikają z Pisma Świętego, nie jest jednak wyraźnie o nich napisane. Dlatego w pewnych duchowych kwestiach (szczególnie trudnych), człowiek musi mieć pewne rzeczy objawione (co przez to rozumię możesz dowiedzieć się, klikając tutaj). Nasz umysł jest w stanie zrozumieć duchowe tematy związane z Bogiem, do pewnego momentu, później jednak musi nastąpić Boża ingerencja [czyli objawienie (Przypowieści Salomona 29:18-19)].

1 Koryntian 2:10-13
...(10) Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. (11) Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. (12) A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. (13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę.

Oczywiście należy być ostrożnym i jeśli coś nie daje nam spokoju, nie powinniśmy tego praktykować - więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj. Dlatego moją końcową radą dla ciebie jest; Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości módl się do Boga, proś, wołaj i nie ustawaj... Jest to bowiem jedyny sposób na utwierdzenie w twoim życiu Bożej prawdy.

Dziekuję, jeśli masz więcej pytań napisz;
luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Szkoła Chrystusa w Bielsku Białej. Powięcej informacji, kliknij tutaj

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Oferta grupy SNAP. Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   2813126