Nawigacja
Dziedzictwo teologiczne luteranizmu

Średniowieczna teologia chciała być teologią biblijną. Egze­getyczna działalność wielkiego egzegety Mikołaja z Liry (1270 – 1349)[1] pozo­stawiła na ostatnich wiekach średniowiecza głęboki ślad. Jest czymś niestosownym nie dostrzeganie w teologicznej działalności Lutra kontynuacji tej tradycji[2]. Luter nie był „ka­mieniem” na teologicznej pustyni, lecz głęboko swoimi ko­rze­niami tkwił w niejednym nurcie myśli wielkich nauczycieli średniowiecza. Luter przekonany o słu­szności i prawdziwości jedynie historycznej egzegezy Pisma Świętego, mającej swe źródło w średniowieczu głównie w komentarzach wspo­mnianego Mikołaja z Liry, tylko taką chciał uprawiać i uprawiał jako egzegeta i reformator Kościoła[3]. To prowadziło do refleksji nad różnymi ówczesnymi nurtami tradycji teologicznej, ich zasa­dnością i poprawnością. Wittenberski Reformator wysunął tezę, że jedynym źródłem nauki wiary i życia jest Biblia[4]. Więcej na ten temat możesz przeczytać klikając tutaj.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3156331