Nawigacja
Zostań Ambasadorem Jezusa

Kto zaniesie Ewangelie ludziom zgubionym jeśli nie ty? - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. Wiele spragnionych dusz czeka na poselstwo Jezusa więc nie pozostań temu obojętny; ...(7) Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem... (Izajasza 52:7).

W jaki sposób możesz zostać Ambasadorem Jezusa?

1. Proszę o kontakt; luke@zaJezusem.com (w Polsce; adam.s45@wp.pl) lub poprzez stronę internetową; www.zaJezusem.com

2. Otrzymasz darmowe materiały ewangelizacyjne.

3. Będziesz mógł je rozprowadzać w miejscu swojego zamieszkania lub w inny sposób.

4. Jeśli potrzebujesz dodatkowych materiałów (na przykład do prowadzenia małej grupy domowej), proszę o kontakt lub kliknij tutaj.

Wymagania i prośby:

1. Wyślij świadectwo swojego nawrócenia.

2. Nie jest istotna twoja przynależność denominacyjna - jedynie przynależność do Jezusa.

3. Nie musisz zapisywać się do jakiejkolwiek organizacji ani reklamować strony www.zaJezusem.com (chyba, że uznasz za stosowne).

4. Nie jest wymagany twój wkład finansowy.

5. Będą udostępnione informacje o zaangażowanych w to osobach; zdjęcia, reportaże, świadectwa z ich pracy ewangelizacyjnej itp., choć możesz działać anonimowo.

Prośby:

Prośba # 1 - głosimy i mówimy Ewangelię o Jezusie Chrystusie, nie o różnicach, błędach z historii itp. (chyba, że jesteś o to pytany).

Prośba # 2 - prowadzimy życie godne naśladowców Jezusa.

Prośba # 3 - o wsparcie wspólną, gorliwą modlitwą; ...aby Pan wyprawił robotników na żniwo swoje (Mateusza 9:38b).

Mateusza 28:18-20
...(18) A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Jest jeszcze prośba do instytucji chrześcijańskich, księgarni, wydawnictw i osób prywatnych o pomoc w materiałach ewangelizacyjnych. Robotnicy czekają, a ty możesz ich wyposażyć.

Niech Pan Jezus będzie uwielbiony, przynosząc dla Królestwa Bożego obfity owoc.

Pozostań z Nim.
Luke / luke@zaJezusem.com

Jeśli chciałbyś poznać ludzi, którzy zgłosili się i chcą mówić innym o Jezusie, zapraszam:   
wyślij komuś link
Ogłoszenia

Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
kliknij tutaj


Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

Jeśli masz sugestie
jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
kliknij tutaj

Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

 
   
 3156351