Nawigacja
ODNOŚNIE DO RUCHU EKUMENICZNEGO

Wierzę, że prawdziwy ruch ekumeniczny powinien mieć na celu (i do tego dążyć) przywrócenie pierwotnej jedności w ramach ustanowionego przez Jezusa Chrystusa jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Chodzi tutaj o zjednoczenie chrześcijan wszystkich wyznań w jednym Kościele, opartym na zdrowych biblijnych zasadach, z pominięciem tak zwanych „tradycji" i własnych zasad, które nie wypływają z Pisma Świętego i są sprzeczne z jego nauką. Jeśli przywódcy Kościołów (pod wpływem humanizmu, poprawności politycznej, błędnych doktryn lub z powodu chęci utrzymania własnych zasad i tradycji) stracą z oczu Chrystusa i prawdę Słowa Bożego, ponownie stworzą nową strukturę religijną (do czego dąży ruch ekumeniczny), która utraci cel przywrócenia prawdziwej jedności w Duchu Świętym: [...] Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości (Efezjan 4:10-16). Więcej na temat ruchu ekumenicznego możesz dowiedzieć się, klikając tutaj lub tutaj.


     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153603