Nawigacja
Ostatnio pojawił się taki artykuł; Watykan ujawnił plan, chce światowej władzy publicznej. Co brat o tym myśli?

Uważam, że Watykan (jako państwo) zajmując stanowisko w sprawie kryzysu finansowego, nie chce pozostać obojętny. Używając dyplomacji, wskazuje źródło problemu, udziela rad, ostrzeżeń i chce ratować sytuację. Nieangażowanie w politykę wartości chrześcijańskich (prawdy, zgody, uczciwości, miłości, przebaczenia, wzajemnej życzliwości, zaufania, stawiania dobra innych nad własne itp.) to uniwersalny, ale niestety mało skuteczny sposób. Z pewnością odniesie to jedynie skutek natury politycznej i na tym się wszystko zakończy. Dziś każdy dba o własne interesy (nie o sprawy Boga), a przy władzy znajdują się bogaci tego świata, materializm i zło – choć ogólnie mówi się o demokracji (rządach ludu). Tak właśnie wygląda dzisiejszy świat polityki.

Jeśli jednak dobrze rozumiem, chodzi ci o to, czy nie jest to związane z tworzeniem rządu antychrysta zapowiadanym przez Pismo Święte (2 Tesaloniczan 2:3-6 / 1 Jana 2:18 / Daniela 11:36 / Objawienie Jana 13:2-5).

Akurat w tym przypadku chodzi o światową władzę zarządzającą finansami, choć od czegoś trzeba zacząć. Moim zdaniem są to przesłanki (dziś pieniądz rządzi światem) jak wiele innych (np. powstanie Unii Europejskiej, wydarzenia związane z Izraelem, powstanie nowych państw, nienawiść, niezgoda itp.). Zwróć uwagę na dzisiejsze układy polityczne czy systemy sprawujące władzę – widać to wyraźnie. W końcu świat będzie do tego zmuszony, ale bliższych szczegółów niestety nie znam.

Na podstawie Pisma Świętego uważam, że w tym przypadku należy określić pewne wytyczne dla Kościoła (a także własnego życia) i na tym poprzestać (Dzieje Apostolskie 1:6-9). W Ewangelii według Jana 16:13 Pan Jezus zapewnił nas: „[...] lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi”.

Obietnica ta (werset 13c) jest przeznaczona dla wiernych, którzy czuwają w pełnej gotowości, oczekując Pana (Mateusza 25:1-46).

Łukasza 12:35-38
„[...] niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. (36) Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. (37) Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę, powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. (38) Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni!”

Jako chrześcijanie powinniśmy przyjąć właśnie taką postawę. Ta nowotestamentowa norma jest poleceniem dla tych, którzy prawdziwie wierzą w Jezusa i wyczekują Jego przyjścia. Pismo Święte wskazuje, że w czasie wielkiego ucisku powstanie ogólnoświatowy rząd, a na jego czele stanie antychryst – wcześniej nastąpi pochwycenie Kościoła (jestem zwolennikiem poglądu premilenijnego – więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj). Nie uważam jednak, by głową ogólnoświatowego rządu (czy samym antychrystem) został papież, a Kościół rzymskokatolicki odegrał w tym przodującą rolę.

Jest to moja opinia na ten temat, dziękuję.
Luke     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153897