Nawigacja
Co to znaczy żyć w bogactwie łaski Bożej; według 1 Listu do Koryntian i 2 Listu do Koryntian?

Na początku warto zapoznać się z definicją łaski; A więc łaska jest Bożym darem, niezasłużonym przywilejem, uzdolnieniem, przychylnością, wyrazem miłosierdzia, których Bóg udziela człowiekowi jako pomoc (do nawrócenia, wiary, mocy do spełniania dobrych uczynków, zwyciężania nad pokusami, do życia w pobożności, wytrwania, zbawienia itp.). Łaska jest nam udzielana w Jezusie Chrystusie (1 Piotra 1:13), dzięki Jego zasługom (nie naszym), przez Ducha Świętego, który w nas mieszka (Jakuba 4:5 / 1 Jana 3:24 / Rzymian 8:9). Dlatego w 1-szym Liście Piotra 1:13 Apostoł Piotr pisze; ...(13)...okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa.

Znaczenie Bożej łaski określił również Apostoł Paweł w 1-szym Liście do Koryntian 15:10; ...(10) Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną.

Żyć w bogactwie łaski Bożej oznacza; uczestnictwo (udział) w obfitym przepływie przez nas życia Bożego (życia we wspólnocie z Bogiem), który staje się naszym PANEM, DUCHOWYM NAUCZYCIELEM, WSPOMOŻYCIELEM, OBROŃCĄ, NASZYM WYBAWICIELEM, WYCHOWAWCĄ, MENTOREM, NASZYM POKOJEM - wszystkim co mamy najdroższego (jak do tego dochodzi możesz dowiedzieć się, klikając tutaj). Bóg udziela nam wówczas; Swego uzdolnienia, przychylności, miłosierdzia, błogosławieństwa, przebaczenia, darów, mocy i pragnień do wykonywania Jego woli (darmo, z Jego inicjatywy), co stanowi cenny, nieodzowny dowód przynależności do Niego. Bez Bożej łaski nie jesteśmy w stanie zaistnieć i żyć jako dzieci Boże (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-7), by następnie postępować według Bożych intencji (1 Koryntian 2:10-16).

Błędną doktryną jest jednak twierdzenie, że będąc w stanie łaski, Bóg toleruje nasze grzechy i niesprawiedliwość (Rzymian 6:15-23).

Tytusa 2:11-12 ...(11) objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, (12) nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli,...

Dlatego Pismo Święte wskazuje, że człowiek może pozostać z dala od łaski (Hebrajczyków 12:15), przyjąć ją nadaremnie (2 Koryntian 6:1), zgasić (1 Tesaloniczan 5:19), odrzucić (Galacjan 2:21) lub odpaść (Galacjan 5:4). Szerzej na temat łaski możesz przeczytać w dwóch linkach; kliknij tutaj lub tutaj - kazanie na temat łaski możesz wysłuchać, klikając tutaj.

Modlę się, aby Bóg pomógł ci zrozumieć ten temat i zachęcam do głebszego studiowania Pisma Świętego. Jeśli masz więcej pytań, służę ci pomocą.

Luke/luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Szkoła Chrystusa w Bielsku Białej. Powięcej informacji, kliknij tutaj

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Oferta grupy SNAP. Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   2813441