Nawigacja
Szukam odpowiedzi; jak powinien wyglądać post. Czy post to całkowite powstrzymywanie się od pokarmu?

Serdecznie pozdrawiam.
Przygotowałem krótkie informacje na ten temat i myślę, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na swoje pytania:

Czym jest post?
Zgodnie z nauką Pisma Świętego post jest ograniczeniem lub powstrzymaniem od jedzenia, [lub jedzenia i picia] ze względu na sprawy duchowe. Niektórzy nazywają to „modlitwą ciała” lub „duchowym ćwiczeniem,” wykazując większe zainteresowanie sprawami Ducha niż ciała - czym jest życie według ciała i według Ducha dowiesz się klikając tutaj. Post jest jakby przypomnieniem, że są ważniejsze rzeczy niż pożywienie (Mateusza 4:4), cielesne, [świeckie] cele (Galacjan 6:7-8) i nasze własne sprawy (Łukasza 9:24-25). To czas wewnętrznego skupienia, który odzwierciedla wołanie do Boga o coś więcej.

Czym nie powinien być post?
Post nie powinien być zewnętrzną praktyką religijną, [na pokaz (Mateusza 6:16-18)] by zrobić wrażenie na innych. Nie powinien być ciężarem, obowiązkiem, powodem do smutku, przygnębienia (Mateusza 6:17-18), lecz raczej „wschodzącą iskrą nadzieii” na okazanie przez Boga łaski, dobroci i miłosierdzia. Bogu podobają się ci, którzy poszczą czystym sercem z miłości do Niego.

Boże wymagania związane z postem:
Post wymaga odwrócenia od zła i nawrócenia serca do Boga (Jonasza 3:7-9).

Izajasza 58:3-8
....(3) Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. (4) Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. (5) Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? (6) Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, (7) że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. (8) Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą.

W jakim celu pościmy?
Bóg przyprowadza nas do postu, abyśmy sięgnęli „głębokości Bożych.” Wiele problemów natury duchowej spowodowanych jest tym, że grzech, niewłaściwe cele lub wartości, [pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia (1 Jana 2:15-17)] przejęły nad nami kontrolę. Pościmy więc, aby osłabić wpływ tych wartości (1 Piotra 2:11 / Jana 6:63), ponieważ kiedy „ciało góruje” nad Duchem, ograniczony jest przepływ Ducha Świętego i Jego mocy (Galacjan 5:16-17). Pismo Święte wskazuje, że pełnia Bożej mocy wyzwala się w naszych słabościach, [zachęcam do zapoznania się z 2-gim Listem do Koryntian 12:1-12] a post jest jednym z „narzędzi” prowadzących do tego (2 Koryntian 6:3-10). W duchowym życiu chrześcijanina, post może być również krokiem do osiągnięcia wewnętrznego ładu (Filipian 4:8-9), pomocą w odnalezieniu się w grzesznym świecie (2 Koryntian 6:14-17) lub spojrzeniem na stan własnej wiary (2 Koryntian 13:5). Pościmy również, kiedy chcemy coś zmienić w naszym życiu, ale nie mamy ku temu mocy.

Inne cele, dla których pościmy:

• Aby oddać cześć Bogu (Łukasza 2:37-38).

• Uniżyć się przed Nim (Ezdrasza 8:21).

• Wyrazić żal za osobisty grzech lub upadek (Izajasza 57:15-16).

• Aby wyrazić żal za grzech kościoła, narodu lub świata (Daniela 9:4-6).

• Aby wyzwolić duchowe moce (Mateusza 17:14-21).

• W celu otrzymania Bożych łask do wykonania jakiegoś zadania (Dzieje Apostolskie 13:2-3).

• Dla ponownego oddania się Bogu (Nehemiasza 9:1-2).

• Aby szukać z Nim bliższej relacji (Izajasza 58:3).

• Aby podjąć walkę z duchowymi mocami ciemności (Mateusza 4:1-3).

• Zmienić Boży zamiar względem Jego sądu (Joela 2:12-13).

• Aby wybawić ludzi z więzów zła, chorób, zniewoleń, itp. (Izajasza 58:8-9).

• Otrzymać objawienie i mądrość w kwestii Bożej woli (Księga Sędziów 20:26-28).

• Aby ćwiczyć ciało we wstrzemięźliwości (Rzymian 13:14 / 1 Koryntian 9:27).

• Prosić o wylanie Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 1:12-14).

• O przyjście Jezusa po swój lud (Mateusza 9:15).

Co w naszym życiu jest wskaźnikiem, że powinniśmy podjąć post?
Kiedy zniechęcenie i presja są większe niż nasza wiara to czas na post. Również gdy nasz kolejny życiowy etap mamy za sobą, ale nie widać nic nowego.

Jakie są formy postu?
Biblia przedstawia trzy główne formy postu:

• Post normalny – wstrzymanie się od pokarmów stałych i płynnych, lecz nie od picia wody (Łukasza 4:1-2).

• Post całkowity – wstrzymanie się od jedzenia i picia (Estery 4:16 / Dzieje Apostolskie 9:9).

• Post częściowy – częściowe wstrzymanie się od pokarmów (Daniela 10:3).

Jakie są rodzaje postu?
Patrząc na Pismo Święte, możemy wyodrębnić; post pokutny (1 Samuela 7:6), dziękczynny (Estery 9:30-32), błagalny (Estery 4:16), w określonych intencjach (Daniela 9:3), wstawienniczy (2 Samuela 12:16-22), uwielbieniowy (Łukasza 2:37-38), z powodu wewnętrznego smutku (1 Samuela 1:7-10), zmartwień (1 Samuela 20:34), żalu (Ezdrasza 10:6) lub żałoby (Daniela 10:2-3). Apostołowie często pościli w czasach prześladowań, podczas rozsyłania pierwszych misjonarzy (Dzieje Apostolskie 13:2) lub przy ustanawianiu starszych kościoła (Dzieje Apostolskie 14:23). Setnik Korneliusz szukał w poście i modlitwie bliższej relacji z Bogiem (Dzieje Apostolskie 10:30), a Apostoł Paweł akcentował, że w postach okazujemy swą służbę Bogu (2 Koryntian 6:5).

Czas trwania postu.
Biblia nie podaje tutaj żadnej granicy. Pan Jezus pościł 40 dni, a inni tylko jeden dzień, [dobę]. Możemy więc domyślić się, że każdy może sam określić czas trwania postu, chyba, że zostało to ustalone przez zwierzchnika, pastora, radę kościoła, itp.

Na co wskazuje post?
Post wydają się wskazywać na trudną sytuację, [naszą, innych ludzi lub narodu] choć może być również wyrazem wdzięczności Bogu. Wskazuje, że duchowe zwycięstwo i przetrwanie nie zależy od fizycznych zabiegów człowieka lecz od Boga, który jest życiem i miłosierdziem. Umartwiaj więc swoje ciało (Rzymian 12:1) i pozwól Duchowi Świętemu, w wolności przepływać przez ciebie. Niech więc post będzie jednym ze sposobów do osiągnięcia tego celu. Życzę ci dużo błogosławieństwa.

Luke/luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Szkoła Chrystusa w Bielsku Białej. Powięcej informacji, kliknij tutaj

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Oferta grupy SNAP. Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   2813453