Nawigacja
Proszę o odpowiedź na pytanie; jak tłumaczyć Ewangelię Marka 12:26-27?

Marka 12:26-27
„[...] a co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba? (27) Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie”.

Fragment ten jest związany z kontekstem rozmowy Pana Jezusa z saduceuszami dotyczącej zmartwychwstania i życia po śmierci. Abyś mógł go w pełni zrozumieć, chciałbym zapoznać cię trochę z saduceuszami – tym, kim byli i w co wierzyli. Był to odłam jednego ze stronnictw religijno-politycznych w Judei związany z kapłanami Świątyni jerozolimskiej i wywodzący się z rodu Sadoka. Zazwyczaj byli bardzo zamożni, zajmowali większość wpływowych stanowisk w 71-osobowej radzie zwanej Sanhedrynem (więcej na ten temat tutaj). Angażowali się jednak znacznie bardziej w politykę niż w religię. Choć stanowili grupę mniej liczną niż faryzeusze, często kontrolowali życie społeczne i zapadające decyzje. Ich poglądy zasadniczo różniły się od poglądów faryzeuszów. Odrzucali całą ustną tradycję, uznając jedynie Torę, czyli pięć pierwszych Ksiąg Starego Testamentu. Wierzyli w następujące błędne doktryny (tego właśnie dotyczyła ich debata z Jezusem zawarta w 12 rozdziale Ewangelii według Marka):

1. Zapierali się Bożego zaangażowania w codzienne życie – byli aż tak pewni siebie.

2. Odrzucali możliwość zmartwychwstania (Mateusza 22:23 / Marka 12:18-27 / Dzieje Apostolskie 23:8).

3. Zaprzeczali, jakoby istniało życie wieczne, utrzymując, że po śmierci dusza odchodzi i nie otrzymuje kary ani nagrody.

4. Nie wierzyli w świat duchowy, np. anioły i demony (Dzieje Apostolskie 23:8).

5. Uznawali jedynie Torę, czyli pięć pierwszych Ksiąg Starego Testamentu.

To, że nie wierzyli oni w zmartwychwstanie i życie po śmierci, stało się powodem ich dyskusji z Jezusem, w której chcieli Go skompromitować. W tym celu przedstawili Mu historię kobiety, która miała siedmiu mężów, pytając: kto po zmartwychwstaniu będzie jej prawowitym mężem? (Zobacz wcześniejszy fragment Ewangelii według Marka 12:19-23). We fragmencie, o który pytasz, jest zawarta odpowiedź Pana Jezusa, która obejmuje argumenty nie do odparcia. Jezus zacytował saduceuszom fragment z Tory (czyli jedynych Ksiąg, jakie uznawali), burząc od podstaw ich teorie. Tym sposobem pokazał im, na jak wielkim błędzie opiera się całość ich nauczania.

Marka 12:26-27
„[...] a co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba? (27) Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie”.

Ja w taki sposób to rozumiem. Jeśli masz więcej pytań, napisz: luke@zaJezusem.com.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3157150