Nawigacja
Ja rozumię, że Tysiącletnie Królestwo już przyszło w roku 1998. Oto tego wyjaśnienie. Co o tym myślisz?

Treść pytania:
Przyjdź Królestwo Twoje Mat.6:10, Obj20:1-6 - Tysiącletnie Królestwo. Mat.25:31-46. Chrystusa Króla, Polska Nowy Bytom Jana 2:19, 2 Piotra 3:8, Obj.13:18. 666×3=1998 rok – rozpoczęło się 3-cie Tysiąclecie od narodzin Chrystusa Króla-rozpoczęło się 7-dme Tysiąclecie od stworzenia Adama w Raju. Królestwo Chrystusa przyszło w 1998 roku. Objawił nam to Chrystus, jego czasy i pory przyjścia swego 1 Tesl. 5:1-5. Wtedy kiedy wszystkie religie i zbory zasnęły snem duchowym Mat.25:5. Ponieważ szatan nasiał w każdej religii kąkol (tzn. chwasty), czyli kłamstwa Mat. 13:37-43. Rok 1998 wywodzi się z drzewa figowego, czyli narodu Izraelskiego Jan 4:22, Mat. 24:33-34. Naród ten odrodził się na mapie jako Państwo Izrael w1948 roku Micheasza 4:8. Ezech 36:8. dodając 50 lat rok jubileuszowy 3 Mojżesza 25:10 tak otrzymujemy rok 1998, czyli początek Tysiąclecia, Przyjścia Chrystusa Mat. 24;32,35, Łuk. 17:20-30.

Chciałbym udowodnić ci na podstawie Słowa Bożego, że się mylisz odnośnie do przyjścia Tysiącletniego Królestwa w roku 1998. W tym celu przedstawię ci, co Biblia mówi na ten temat. Proszę, abyś sprawdzała to z Pismem Świętym, otwierając swoje serce na prawdę.

• W Tysiącletnim Królestwie będą panowały inne warunki klimatyczne (Zachariasza 14:6-9), geograficzne (Izajasza 11:15-16 / Zachariasza 14:10) i inne warunki życia (Izajasza 11:6-9).

• W tym czasie szatan będzie związany (Objawienie Jana 20:1-3).

• Będzie to czas pokoju (Micheasza 4:2-4 / Izajasza 32:17-18), radości dla Izraela (Izajasza 61:7-10), zamożności (Amosa 9:13-15), zdrowia, długowieczności (Izajasza 65:20), sprawiedliwości (Izajasza 9:5-6).

• Tysiącletnie Królestwo nastanie po wojnie Armagedon (Zachariasza 14:1-11), a jej jeszcze nie było.

• Tysiącletnie Królestwo nastanie po rządach antychrysta (2 Tesaloniczan 2:3-4 / Objawienie Jana 13:5-8).

• W Tysiącletnim Królestwie Izrael nawróci się do Jezusa (Zachariasza 12:10-13).

• Izrael będzie duchowo odnowiony (Ezechiela 37:22-28).

• Izrael znajdzie się pod rządami Jezusa (Izajasza 9:3-6).

• Jezus będzie panował nad całym światem (Daniela 7:13-14).

• Tysiącletnie Królestwo nie jest duchowe – będą to autentyczne rządy Jezusa (Izajasza 11:1-10).

• W czasie Tysiącletniego Królestwa Jeruzalem będzie polityczną stolicą świata (Izajasza 2:1-4).

• Tysiącletnie Królestwo nastanie po pierwszym zmartwychwstaniu (Objawienie Jana 20:4-7).

• W czasie Tysiącletniego Królestwa Izrael będzie wywyższony (Zachariasza 2:5-16 / Izajasza 2:1-4).

Jasno wynika z tego, że to Tysiącletnie Królestwo, o którym wspominasz, różni się nieco od tego, które Pismo Święte przedstawia nam jako fizyczne (nie duchowe) panowanie na ziemi Jezusa Chrystusa. W tym czasie diabeł (główne źródło zła i grzechu) będzie związany (usunięty), ludzie zażywać więc będą niezmąconego pokoju i zapomną o wojnach. Ziemia i wszelkie stworzenie odpoczną, przyroda odrodzi się i rozkwitnie po wiekach zniszczenia. Aż trudno sobie wyobrazić, co Bóg przygotował dla swego Syna, świętych i całego stworzenia, które z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Bożych (Rzymian 8:19).

Mamy teraz rok 2014 i jak widać, musimy na to jeszcze poczekać. Zachęcam cię również do zapoznania się z innymi fragmentami Pisma Świętego, które wspominają o Tysiącletnim Królestwie (kliknij tutaj), i badania swoich poglądów poprzez porównywanie ich z rzeczywistością, jaką postrzega Bóg (w tym celu kliknij tutaj).

Życzę ci dużo błogosławieństwa.
Luke / luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153676