Nawigacja
Dlaczego kościoły protestanckie nie wierzą w istnienie czyśćca?

Jestem Marek. Mam pytanie. Dlaczego kościoły protestanckie nie wierzą w istnienie czyśćca czyli oczyszczenia się tych ludzi, którzy mieli zbyt słabą wiarę aby się bezpośrednio zbawić. Oto wykażę z Biblii że brak miłosierdzia czyli wybaczenia względem bliźniego tamuje nam drogę do Nieba Jezusa. Mat. 5.23-26 Mat. 18.21-35 Łuk.12.43-48 Łuk.12.58-59 . Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim póki jesteś z nim w drodze aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze i zostałbyś wtrącony do WIĘZIENIA. Zaprawdę powiadam ci nie wyjdziesz stamtąd aż oddasz ostatni grosz. Mat.18.35 Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam jeśli nie odpuścicie z serca każdy bratu swemu.

Odpowiedź pochodzi ze strony; http://www.gdansk.reformacja.pl/
Link:
http://www.gdansk.reformacja.pl/porozmawiaj-o-wierze/224-czysciec.html

Marku,
Kościoły protestanckie łączy postawa szukania w Piśmie Św. decydujących i wiążących rozstrzygnięć wszelkich kontrowerji i dysput teologicznych. Z tego powodu reformatorzy zakwestionowali katolicką naukę na temat czyśćca, która nie znajduje potwierdzenia w Piśmie Św. i jest dogmatem uchwalonym przez kościół rzymskokatolicki w VI w. za czasów papieża Grzegorza I. Wersety, które przywołujesz są ewidentnym przykładem podporządkowania ich obowiązującej doktrynie, co nie ma nic wspólnego z ich solidną biblijną ezgegezą. Żaden z fragmentów o których piszesz nie mówi o czyśćcu. Raczej przypomina to żonglowanie fragmentami Pisma, by udowodnić gotową tezę z którą przychodzisz.

Protestanckie kościoły nie wierzą w istnienie czyśćca mimo naturalnego ludzkiego pragnienia szukania drogi "pośrodku". Protestanci nie wierzą w czyściec z następujaych powodów:

1. Doktryna czyśćca jest nieobecna w Piśmie Św. Biblia najzwyczajniej milczy na ten ten temat.

2. Doktryna czyśćca przeczy biblijnemu nauczaniu na temat istnienia dwóch miejsc pobytu dusz po śmierci - nieba (raju) i piekła. Mat. 7:13-14: "13. Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. (zob. też Łk 16:19-31, Jn 3:36, Ap.19).

3. Doktryna czyśćca zaprzecza wystarczalności odkupieńczej ofiary Chrystusa. Pismo Św. naucza, że Chrystus cierpiał za grzechy tych, którzy w Niego wierzą (Dz.Ap. 20:28; 1 Pt 2:21, 3:18). Sprawidliwy gniew Boży zamiast na nas - spadł na Bożego Syna. Jedyną podstawą mojego (i każdego wierzącego człowieka) zbawienia jest fakt, że Chrystus za mnie umarł (Rzym 14:15). Nie muszę już cierpieć za moje grzechy w "ogniu" ("poczekalni do nieba") gdzie rzekomo dokonuje się oczyszczenie. Wiara w to, że ktokolwiek musi wycierpieć ograniczone w czasie męki w czyśćcu gdzie dokonuje się jego oczyszczenie - uwłacza wystarczalności ofiary Chrystusowej. Nie ma innej przeczyny zbawienia jak ta, że Chrystus umarł w moje miejsce. Pismo Św. uczy, że ci, któzy zaufali Chrystusowi mają zdjęty z siebie ciężar win (każdego grzechu) tak iż Bóg daje każdemu chrześcijaninowi obietnicę wiecznego zbawienia natychmiast po śmierci (Jn 5:24; Ef 2:8-9, 1 Jn 5:12-13). Ci zaś, którzy nie złożyli swoich grzechów przed Chrystusowy krzyż sami będą ponoisli ich konsekwencjie w wieczności. Ci, którzy nie wierzą Synowi - będą na wieki ścierali sie z Bożym gniewem (Jn 3:36, 2 Tes 1:8, Ap 19:1-3). Dlatego kościół powinein bardzo powąznie potraktować słowa Wielkiego Posłannictwa i wezwanie do niesienia Dobrej Nowiny o tym, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie ocalił miliony dusz od ponoszenia po śmierci konsekwencji własnych grzechów. Jeśli Chrystus wziął moje grzechy nie siebie i umarł za każdy mój grzech (Kol 2:13) to odpowiedz: za które grzechy mam jeszcze iść do czyśćca?

Kol. 2:13
13. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy;

Hebr. 7:25
25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.

Hebr. 10:14
14. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.

Więcej na temat czyśćca dowiesz się, klikając tutaj.
Krótki film na ten temat możesz oglądnąć, klikając tutaj.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153677