Nawigacja
ODNOŚNIE DO STWORZENIA ZIEMI

Osobiście wierzę – na podstawie znajomości osoby Boga i Jego wszechpotęgi – w stworzenie świata, które dosłownie trwało sześć dni, i w młody wiek Ziemi (według Biblii 6-7 tysięcy lat od momentu stworzenia). Nie twierdzę, że nauka kłamie (naukowcy mają dowody, że Ziemia posiada strukturę o wiele starszą) i nie twierdzę również, że Biblia kłamie. Potwierdzenie mojej opinii, która wielu może wydawać się dziwna, znajduję w argumentach i logicznych, sensownych wyjaśnieniach Pisma Świętego. Satysfakcjonują one jedynie osobę wierzącą w nadprzyrodzone umiejętności Boga, ale nie ludzi zmysłowych, bez Ducha, ewolucjonistów lub kreacjonistów, którzy ograniczają niezwykłe (nadnaturalne) zdolności Boga.

Stworzenie Ziemi i innych rzeczy widzialnych (wszechświata, człowieka, zwierząt, przyrody itd.) zostało opisane w Piśmie Świętym jako stwórcze, nadprzyrodzone dzieło Boga (cud). Ziemia została stworzona jako w pełni dojrzała, zorganizowana i rozwinięta planeta, która umożliwia rozwój i wzrost wszelkiego życia. Ziemia nie musiała wyrastać z zalążka, ponieważ Bóg stworzył ją w pełni skończoną. Gdyby była taka możliwość i geologowie lub naukowcy mogli zbadać wiek Ziemi w momencie jej stworzenia (w dniu jej narodzin), okazałoby się, że nie ma ona struktury „noworodka”. Była w pełni przygotowana, by odpowiedzieć na potrzeby życia roślin, zwierząt, a w szczególności człowieka, który już w czasach Adama poznał technologię wytopu brązu, korzystał z wody, złota i innych złóż naturalnych (o tym wszystkim dowiadujemy się z Księgi Rodzaju). Ziemia w momencie stworzenia nie była nieużytecznym ugorem, nieprzygotowana ani jałowa. Bóg o nadprzyrodzonych zdolnościach (jakiego znam z Pisma Świętego), mógł stworzyć planetę będącą w stanie pełnej gotowości i nie musiał na to czekać miliardów lat.

Dlatego zachęcam cię, abyś ufała Pismu Świętemu. Bóg w przyszłości wszystko nam wyjaśni, ale zanim to nastąpi, naszym zadaniem jest wierzyć nie tylko w Niego, ale również w Jego nadnaturalne zdolności. Dlatego nie ograniczaj Boga do tego, co może zrobić człowiek, natura lub czas. Szatan za wszelką cenę chce nas (chrześcijan) uczynić ludźmi ułomnymi w wierze, odciągając nas od wiary w takiego Boga, jakim On jest w rzeczywistości (pełen majestatu, mocy, niemający ograniczeń, początku i końca). Patrząc na niewiarygodne historie opisanych w Piśmie Świętym ludzi, którzy byli pionierami w wierze (w zaufaniu i wierności względem Boga), możemy stwierdzić, że osiągnęli oni Boży cel dla swojego życia (do czego powinniśmy dążyć również i my).

Jeśli chodzi o ewolucjonistów i kreacjonistów, którzy nie wierzą w sześciodniowy cud stworzenia i młody wiek Ziemi, to uważam, że ograniczają oni nadprzyrodzone zdolności Boga (czyniąc Boga poddanego prawom natury lub zasadom fizycznym), odrzucając tym samym życie w wierze, które powinno być budowane na takim właśnie fundamencie: „[...] aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Koryntian 2:5).

Jest to odpowiedź na naukowe dowody istnienia naszej planety, które nie podważają wiarygodności Słowa Bożego, ale raczej potwierdzają wielkość i geniusz jego Stwórcy. Dlatego uważam, że problemem nie jest tutaj nauka, poglądy itp., ale niewiara we wszechmogącego Boga cudów, który nie ma ograniczeń, początku i końca i który objawił się człowiekowi jako „Jestem, który Jestem”. Wiara w takiego Boga jest odpowiedzią na twoje pytanie o to, w jaki sposób tłumaczę młody wiek Ziemi.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153653