Nawigacja
Co według Ciebie z człowiekiem, który był napełniony Duchem Bożym, ale upadł

Co według Ciebie z człowiekiem, który był napełniony Duchem Bożym, ale upadł i stracił moc i dary Ducha Świętego. Tyle tylko, że ten człowiek chcę nadal iść za Jezusem. Czy tak jak w Liście do Hebrajczyków, odpadł od łaski? Pozdrawiam.

Hebrajczyków 6:4-6
...(4) Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych - którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego, (5) i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego - (6) gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko.

Upadek nie od razu oznacza odpadnięcie od Boga; ...(2) Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało (Jakuba 3:2). Nie znam szczegółów (okoliczności) całej sprawy, ale skoro zasmucił on Ducha Świętego nie ma się co dziwić, że stracił Jego moc. W sytuacji, którą mi opisałeś; liczył bym raczej na miłosierdzie Boże i nie rezygnował. Bóg jest chętny w odpuszczaniu i nierychły do gniewu (szczególnie kiedy ktoś upadł, upokorzy się, żałuje i prosi o wybaczenie). Patrząc na Pismo Święte zawsze jest nadzieja (tym bardziej, że człowiek ten chce wciąż iść za Jezusem). Mogę tutaj użyć przykładu syna marnotrawnego (Łukasza 15:11-27), Apostoła Piotra (Marka 14:66-72), Jonasza (Jonasza 1:1-6), Dawida (Psalm 51) itp. Jako ludzie jesteśmy słabi (podatni na upadki), a niejednokrotnie uparci, nie chcący słuchać Bożych napomnień (ostrzeżeń). Dlatego ku pouczeniu, uświęceniu lub skruszeniu nas, Bóg dopuszcza w naszym życiu pewne sytuacje (nawet upadki).

2 Koryntian 5:4
...(4) Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.

Chwilowa utrata łaski (darów, mocy itp.) nie od razu oznacza zatracenia na wieczność. Dla przykładu: Izrael odpadł od Boga, ale może być ponownie wszczepiony (porównanie do drzewa oliwnego): ...(21) Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. (22) Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą - surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. (23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. (24) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą (Rzymian 11:21-24).

Wszystko zależy od okoliczności całej sprawy, a szczególnie od Boga. Patrząc na Pismo Święte znajdujemy ludzi w Nim opisanych, którzy odpadli od Boga bezpowrotnie (Saul, pierwszy król Izraelski czy Judasz, jeden z Apostołów Jezusa). Możesz przeanalizować ich życie i odnieść do przypadku, który mi opisałeś. W tej kwestii (z ramienia Nowego Testamentu) istotne jest; czy był popełniony grzech przeciwko Duchowi Świętemu: ...(10) Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone; lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone (Łukasza 12:10).

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu można określić, jako stały opór wobec prawdy (czym jest prawda dowiesz się, klikając tutaj), co kulminuje (jak w przypadku faraona, faryzeuszy, czy szatana), odrzuceniem głosu Boga i wybranie innej drogi. Grzech ten jest więc niczym innym jak zatwardzeniem serca, które utwierdza człowieka w kłamstwie, grzechu, błędzie, prowadzi do zaniechania pokuty, nawrócenia (czym one są dowiesz się, klikając tutaj) i wiecznej zguby. Sumienie, które oswoiło się z życiem w kłamstwie, staje się tak nieczułe, iż przestaje słyszeć głos od Ducha Świętego, a przecież to On informuje człowieka o nieprawidłowościach, Bożym sądzie i sprawiedliwości, wskazując na właściwą (Bożą) drogę życia [(Jana 16:8-11) – więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj]. W praktyce (patrząc na kontekst, w którym Pan Jezus użył stwierdzenia o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu) ma to miejsce, kiedy człowiek słyszy prawdę o Bogu, zostają mu obnażone jego grzechy, fałszywe poglądy, doktryny lub praktykowana wiara, a on odrzuca to, trwając (przez dłuższy czas) w uporze swego serca.

Jak możesz być pewny, że nie został popełniony grzech przeciwko Duchowi Świętemu?

Proces prowadzący do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu prowadzi do; gaszenie głosu Ducha, całkowitej „zatwardziałości serca”, „wypalenia sumienia”, zdeprawowania umysłu i do stanu, w którym człowiek nazywa zło dobrem, dobro złem – fałsz prawdą, a prawdę fałszem (zobacz przykład faryzeuszy bądź dzisiejszych „religijnych ludzi”, którzy bardziej umiłowali swoje przekonania religijne niż Bożą prawdę). Kiedy osiągnie to pewien poziom (który określa tylko Bóg), Duch Święty nie usiłuje już więcej doprowadzić człowieka do upamiętania (zawrócenia z błędnej drogi) i traci on możliwość na zbawienie. Więc ci, którzy się martwią i noszą w sercu strach, że być może popełnili ten rodzaj grzechu, faktem tym dowodzą, że nie popełnili go. W przypadku, który mi opisałeś człowiek ten chce iść dalej za Jezusem, co oznacza, że nie popadł on jeszcze w zatwardziałość (Hebrajczyków 3:13), a Duch Święty wciąż w nim pracuje. Najprawdopodobniej nie był tutaj popełniony grzech przeciwko Duchowi Świętemu [niewybaczalny (Łukasza 12:10)]. Pokuta i chęć nawrócenia (które są dziełem Ducha Świętego) mają miejsce w jego życiu, co może wskazywać, że jest nadzieja. Jeśli więc mogę coś doradzić: Niech nie ustaje, ukorzy się przed Bogiem, wyzna Mu wszystko, żałuje i czeka na odpowiedź.

Joela 2:13-14
...(13) Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania! (14) Kto wie, może pożałuje i zlituje się, i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu, waszemu Bogu.

4 Mojżeszowa 14:18
...(18) Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary,...

Być może (jest również taka możliwość), że jego prawdziwe odrodzenie (po przekonaniu się czym jest grzech i jak wygląda życie z dala od Boga) dopiero nastąpi. Jest bowiem wielu „wierzących”, którzy myślą, że przeżyli odrodzenie z Ducha Świętego (co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj), ale się mylą (przeżyli oni tylko powierzchowne odrodzenie).

Takie jest moje zdanie na ten temat. Niech ci Bóg błogosławi. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania napisz; luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3157184