Odpowiedzi na pytania
Łukasza 11:9b-10
„[...] szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą [...]".
 1. Czym jest chrzest, jak go rozumiesz, kogo dotyczy i czy jest on dla nas aż tak ważny?

 2. Dlaczego w waszych kościołach (protestanckich) dopuszcza się małżeństwo Księdza (Pastora)?

 3. Cztery pytania na temat: 1. Zbawienia / 2. Rozłamów w chrześcijaństwie / 3. Papieża / 4. Zdobyczy medycyny

 4. Mam pytanie, jak znaleźć pokój Królestwa Bożego w swoim życiu, jak pokonać wszystkie trudności życiowe, które człowiek musi przeżywać w swoim codziennym życiu?

 5. Którą ręką, i w którą stronę się żegnacie?

 6. Czy wiarę otrzymujemy z łaski?

 7. Co Pismo Święte mówi na temat wywoływania duchów lub radzenia się wróżbiarzy?

 8. Cztery pytania; 1. Dlaczego czasami człowiekowi wydaje się, że jest niegodny zbawienia. / 2. Jak być pewnym prowadzenia przez Ducha Świętego? / 3. Jak rozróżnić Boży głos od głosu złego? / 4. Jak praktycznie dbać o czystość myśli ?

 9. Jak rozumiesz temat wybrania (Efezjan 1:1-23).
  Czy Bóg wybiera ludzi do zbawienia?


 10. Skąd kościół rzymsko-katolicki zaczerpnął kultywowanie Marii i świętych. Co na to mówi Biblia?

 11. Moje pytanie dotyczy fragmentu z 1-szej Księgi Samuela 15:3,... Czy słowa te pochodzą od Pana Boga, którego uwielbiasz?

 12. Trzy pytania; 1. Jak tłumaczyć stygmaty, które nosili niektórzy np. Ojciec Pio? / 2. Jak rozumieć stwierdzenie z Listu do Galacjan 6:17? / 3. Czy dotyczy to również naszego chrześcijańskiego życia?

 13. Kto tak naprawdę otrzymał prawo odpuszczania grzechów, zgodnie z fragmentem z Ewangelii Jana 20:21-23?

 14. Jak rozumieć fragment z Listu do Galacjan 2:20 i czy dotyczy on również naszego chrześcijańskiego życia?

 15. Mam pytanie; czy zbawienie można utracić?

 16. Wierzysz w nieutracalność zbawienia. W jaki więc sposób interpretujesz następujące fragmenty Pisma Świętego; Hebrajczyków 6:4-8 / Hebrajczyków 10:23-31 / 1 Tesaloniczan 3:5 / Galacjan 5:2-4.

 17. Czy znasz historię Anneliese Michel, i co sądzisz o tym zwiedzeniu. Jak przekonywać ludzi, że Bóg nie każe nam cierpieć za innych?

 18. Mam pytania; Co sądzisz na temat wypowiedzi ks. Amorth i o egzorcyzmach w kościele katolickim. Czy wzywając jakby nie było imion zmarłych (świętych), egzorcyści wogóle mogą coś zdziałać?

 19. Kolejne pytania na temat; 1. Egzorcyzmów / 2. Kontaktu ze zmarłymi / 3. Miejsc gdzie ponoć straszy

 20. Proszę o modlitwę za moją mamę, która żyje w zaślepieniu, nienawiści, zawiści i jest daleko od Boga. Jak jej pomóc?

 21. Mam pytanie; jak rozumieć dopełnianie na ciele niedostatku udręk Chrystusowych, Kolosan 1:24. Przecież ofiara Pana Jezusa była doskonała

 22. Jak rozumieć „klucze” z Ewangelii Mateusza 16:19, i o co chodzi z tym związywaniem i rozwiązywaniem?

 23. Jak rozmawiać z Katolikami oddającymi się kultowi Maryjnemu lub do świętych?

 24. Dziesięć pytań na temat; Boga, Jezusa, Ducha Świętego, piekła, wiary i śmierci

 25. Pięć pytań; 1. Odnośnie pewności zbawienia? / 2. Czy możemy wmówić sobie, że posiadamy zbawienie? / 3. Zbawienie, a wiara / 4. Co możesz powiedzieć na temat „recepty”.... / 5. Zalecenia związane ze zbawieniem

 26. Czy jako chrześcijanin mam obowiązek świętowania Sabatu (siódmy dzień tygodnia - sobota)?

 27. Trzy pytania na temat; 1. Historii Biblii, / 2. Interpretacji Biblii, / 3. Podziałów w chrześcijaństwie

 28. Historia kościoła rzymsko-katolickiego i protestanckiego

 29. Jaka jest twoja opinia na temat daru mówienia innymi językami. / 2. Czy istnieje on również dziś?

 30. Kim jest osoba Marii matki Pana Jezusa z kart Pisma Świętego i jak się to przedstawia w stosunku do praktyk dzisiejszego kościoła?

 31. Czy chrześcijanie powinni spożywać kiszkę
  (potrawę zawierającą krew)?


 32. Mam dwa pytania; 1. Czy nie uważasz, że ten światowy kryzys jest już przygotowaniem do społeczeństwa bezgotówkowego, czyli do mikroczipów? / 2. Czy na Bożym zegarze nie jest już za pięć dwunasta?

 33. Jak rozumiesz fragment z Ewangelii Łukasza 22:31-32?

 34. Dwa pytania; odnośnie przebaczenia i zaufania

 35. Czy jako chrześcijanin muszę przestrzegać praw Starego Przymierza?

 36. Co mam robić, aby zostać chrześcijaninem i co to właściwie znaczy?

 37. Pięć pytań na temat; 1,3 Zastosowania wiary chrześcijańskiej / 2. Co oznacza człowiek zniewolony religią. / 4. Zasługi człowieka w zastosowaniu wiary / 5. Gwarancji, że mam właściwe myślenie na ten temat

 38. Czym jest wiara w Jezusa - wiara chrześcijańska?

 39. Czy każdy cud, zjawisko ponadnaturalne pochodzi od Boga?

 40. Dlaczego Biblia nie wspomina o tronie Ducha Świętego, ani o modlitwie do Niego?

 41. Czy zastanawiałeś się nad zagadnieniem wyrzucenia szatana z nieba? / Jak rozumiesz Apokalipsę 7:1-17, chodzi o 144000 - to kto? A wielki tłum?

 42. Mam pytanie do fragmentu z 1 Księgi Samuela 28. Jak wiadomo dla Boga wywoływanie duchów zmarłych jest obrzydliwością i czynem zabronionym, więc czy to był jakiś wyjątek czy działalność demoniczna ?

 43. Co sądzisz na temat powtórnego wyjścia za mąż. Jestem po rozwodzie, osobą wierzącą. Jak twoim zdaniem wygląda ta sprawa w świetle Słowa Bożego?

 44. Czy obraz może przynieść nieszczęście. Czy to możliwe, że jest tak jak w legendzie o obrazie, który został zabrany z miejsca i każdemu kto go miał płonął dom?

 45. Co to jest Hare Kryszna? sekta jaka?

 46. Czym jest życie według ciała, a czym życie według Ducha?

 47. Mam pytanie: Jak powinien postąpić zbór z członkiem, który popełnił cudzołóstwo. Jaka powinna być biblijna postawa pastora i starszych?

 48. Chciałbym opowiedzieć swoją historię i usłyszeć jak patrząc na Boga i Jego Słowo, Ty widzisz rozwiązanie mojego problemu.

 49. Ostatnio pojawił się taki artykuł; Watykan ujawnił plan, chce światowej władzy publicznej. Co brat o tym myśli?

 50. Co sądzisz na temat końca świata w tym roku (2012)?

 51. Co sądzisz na temat powtórnego przyjścia Jezusa i 1000-letniego Królestwa? Jest na ten temat wiele różnych poglądów.

 52. Co to znaczy żyć w bogactwie łaski Bożej; według 1 Listu do Koryntian i 2 Listu do Koryntian?

 53. Jak rozumiesz pojęcie wszeteczeństwa w kontekście Ew. Mateusza 19:9?

 54. Szukam odpowiedzi; jak powinien wyglądać post. Czy post to całkowite powstrzymywanie się od pokarmu?

 55. Moje pytanie dotyczy chrztu w Duchu Świętym i ponadnaturalnych darów Ducha Świętego; w szczególności mówienia językami

 56. Bardzo zmagam się z chorobą i zadaję Bogu mnóstwo pytań. Ofiara Jezusa była wystarczająca, czyli moje cierpienia służą wychowaniu i są czasowe?

 57. Źle się czuję na sercu z tym, że nie wykorzystałam możliwości, aby porozmawiać o Jezusie z osobą, która właśnie zmarła. Czy mogę mieć pewność, że zostanie mi to odpuszczone?

 58. Jak wierząca para narzeczeńska może radzić sobie z pokusami cielesnymi, zachowując czystość myśli i ciała?

 59. Czy w „Bożych oczach” wszystkie grzechy są jednakowe? / Czym jest grzech śmiertelny? / Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu i jak możemy być pewni, że nie popełniliśmy go?

 60. Mam bardzo ważne pytania. Nie rozumię pewnych kwestii; czy dla ciebie otchłań to grób, oraz gdzie wstąpił Jezus po swojej śmierci?

 61. W momencie zawierania związku małżeńskiego oboje z mężem byliśmy niewierzący. Czy w tej sytacji jestem z nim związana do końca życia i czy jest możliwy ponowny ślub?

 62. W jaki sposób poznajemy Bożą naukę?

 63. Czym są (w biblijnym znaczeniu); upamiętanie, pokuta i nawrócenie?

 64. Czym różnią się owoce Ducha Świętego (Galacjan 5:22-24 / Efezjan 5:8-9 / 1 Tymoteusza 6:11) od wydawania owoców dla Boga (Jana 15:16 / Jana 15:7-8)?

 65. Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w kwestii samobójców

 66. Czy wierzące narzeczeństwo, które dopuściło się grzechu wszeteczeństwa (współżycia przedślubnego) nawet po wyznaniu i pokucie, ma możliwość zawarcia tzw. ślubu kościelnego?

 67. Według ciebie; czym różni się religia chrześcijańska od wiary chrześcijańskiej?

 68. Czy fakt zbawienia lub potępienia jednych ludzi, zależy od intencji działania innych?

 69. Jeśli miałby Pan dla mnie jakieś wskazówki, to byłabym bardzo wdzięczna!

 70. Czy Paweł był apostołem Jezusa i dlaczego znosi on Boże prawo, a jego nauka odbiega od nauki Jezusa i Apostołów?

 71. Mam pytanie dotyczące pewnego symbolu; pacyfki

 72. Mam pytanie dotyczące zmiany dnia świętego przez kościół i chcę dowiedzieć się więcej prawdy zawartej w Piśmie Świętym.

 73. Mam pytanie: Gdzieś, kiedyś około 4 lat temu wyczytałam, że imię Jezus prawidłowo powinno się wypowiadać Ja-szua. Czy Ty o tym słyszałeś? A jeżeli, to może wiesz gdzie?

 74. Właśnie dziś studiowałam 2 Księgę Mojżeszową 4:24-26 i nie za bardzo wiem o co tu chodzi. Jak Ty to rozumiesz?

 75. Jak mam wytłumaczyć osobie, która poszukuje Boga, fakt rozkazu Boga wybicia Kanaanejczyków przez Izraelitów?

 76. Moje pytanie dotyczy chorób psychicznych i problemów emocjonalnych występujących wśród wierzących

 77. Witam dzisiaj odwiedzili mnie Świadkowie Jehowy. Twierdzą, że Maria i Józef mieli wspólne dzieci. Przytaczają Ew. Mateusza 13,53-55. Proszę o wyjaśnienie.

 78. Czym jest wolna wola i czym różni się od samowoli (z biblijnej perspektywy)?

 79. Czy tłumaczenie Biblii Poznańskiej mimo paru błędów nie jest pismem bardziej zrozumiałym dla naszych nastolatków? Dlaczego każda religia dopasowuje odpowiednie tłumaczenie do własnych nauk?

 80. Kim Wy właściwie jesteście? Tworzycie jakąś religię i ktoś wami przewodzi? Chciałbym to wszystko poznać.

 81. Czy bohater Psalmu Mesjańskiego 69 to Jezus Chrystus?

 82. Proszę o pomoc w zrozumieniu; dlaczego Jezus będąc Bogiem modlił się do Boga?

 83. Myślisz, że to przypadkowy obraz w jakim stanie powinni być oblubieniec i oblubienica kiedy się łączą na wieki?

 84. Czy to Pan Jezus wysłuchuje wszystkich naszych próśb?

 85. Czy Biblia została naprawdę zmieniona, czy to kolejny wymysł kościoła żeby manipulować ludźmi i mówić im, że to co robią jest dobre?

 86. Jak Jezus chce abyśmy żyli?

 87. Mam pytanie; wytłumacz mi werset z Ewangelii Mateusza 24:31. Pozdrawiam siostra....

 88. Jak sobie wyobrażasz, żeby stworzenia duchowe anioły głosiły Jezusa?

 89. Witam, jestem wierzący i mam problem (no może trochę za duże słowo do aspektu)....

 90. Proszę o odpowiedź na pytanie; jak tłumaczyć Ewangelię Marka 12:26-27?

 91. Czym jest wiara w Boga i jak ją posiąść w pełnym tego słowa znaczeniu? Ja wierzę w Boga, wierzę, że On istnieje, ale nie jest to zbyt trwałe.

 92. Czy mogę sobie wieszać na ścianie zdjęcia Britney Spears?

 93. Mam pytanie odnośnie Ewangelii Mateusza 3:11

 94. Mam pytanie; Co to jest prawda? Chodzi mi o biblijne znaczenie i zastosowanie tej definicji

 95. Mam pytanie odnośnie chrztu dziecka, a mianowicie, czy chrzest paro miesięcznego dziecka może mu w jakiś sposób zaszkodzić? Mi osobiście wydaje się, że nie, ale zawsze warto zapytać.

 96. Czy postać Ismaela - syna Abrahama z Księgi Rodzaju daje początek Islamowi i narodom arabskim? Czy jest rodzajem alternatywy dla nurtu judeo-chrześcijańskiego?

 97. Moje następne pytanie dotyczy hipotetycznych bliskich spotkań IV czy V stopnia z UFO

 98. Witam, mam pytanie; jak odpowiednio tłumaczyć o ustaleniu wieczerzy Pańskiej i jej spożywaniu?

 99. Ja rozumię, że Tysiącletnie Królestwo już przyszło w roku 1998. Oto tego wyjaśnienie. Co o tym myślisz?

 100. Czy ty uważasz kościół katolicki za Babilon Wielki?

 101. Witaj, mam pewien konflikt w głowie spowodowany wyglądem Świątyni, którą zbudował Salomon według wytycznych Boga.

 102. Moje pytanie dotyczy wyznania prawdy

 103. Proszę o pomoc w sprawie mojego małżeństwa

 104. Mam dla ciebie przebojowe zadanie: Proszę na podstawie Słowa Bożego wykazać mi, że:

 105. Jestem bezdzietną kobietą i nie mogę sobie z tym poradzić (jest mi coraz gorzej, czuję bezsens życia i samotność)

 106. Czym jest wąska droga (Mateusza 7:13-14)?

 107. Moje pytanie dotyczy małżeństwa i rodziców

 108. Bardzo nurtuje mnie jedna kwestia, a mianowicie temat osób homoseksualnych

 109. Mam pytanie odnośnie duszy człowieka. Szczególnie interesuje mnie co dzieje się z duszą człowieka po śmierci fizycznej?

 110. Mam pytanie o duchy

 111. Witam: #1. Brak Ducha w pozdrowieniach apostolskich. #2. Biblia nie nazywa Ducha Bogiem. #3. Czy w takim razie Duch jest Bogiem? #4. Jakie imię ma Duch?

 112. Chciałbym z panem porozmawić na różne tematy. Szczególnie interesuje mnie sprawa rozwodu i powtórnego małżeństwa

 113. Witam! Jak rozumiesz poniższe uwagi?

 114. Mam pytanie o spożywaniu ciała i krwi Chrystusa. Co Pan Jezus miał na myśli? Uznać Jego ofiarę, tak?

 115. Co z Ewangelią św. Tomasza?

 116. Mam trzy pytania; Czy Pismo Święte nakazuje kierować się sercem, czy rozumem? / Co Pismo Święte mówi o pożyczaniu pieniędzy? / Czy jako chrześcijanie powinniśmy czytać i czy obowiązuje nas Stary Testament?

 117. Jakie są reguły kuchni żydowskiej?

 118. Jak piramida (hierarchia potrzeb człowieka) według Maslowa ma się do Pisma Świętego?

 119. W Liście do Rzymian 3:10-18 napisane jest, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Co w takim razie z Jobem? Czy do niego też się to tyczy?

 120. Jeśli Bóg obdarza ludzi miłością, to dlaczego przez tyle lat nie pokochałam własnego męża, a obcego człowieka? Zagryzam się tym, nie mogę sobie poradzić, nie mam zamiaru rozbijać rodziny, ale czy moja przysięga małżeńska jest ważna?

 121. Jak pozbyć się Jezusa z mojego życia?

 122. W moim życiu nie dzieje się nic dobrego, to znaczy, że Bóg się na to zgodził?

 123. Proszę o wyjaśnienie wersetu 1 Koryntian 11:27-29, kto jest niegodny i dlaczego?

 124. Czy obrzęd umywania nóg jest integralną częścią Wieczerzy Pańskiej?

 125. Mam pytanie dotyczące kontrowersji wokół Świąt Narodzenia Pańskiego

 126. Mam pytania dotyczące Ewangelii Marka i 1 Listu Jana

 127. Szukam pomocy; chodzi mi o koniec świata tak jak jest opisany w Biblii. Boję się tego ucisku, boję się o siebie, o rodzinę, o moich synów

 128. Jezus umierając na krzyżu rzekł słowa (Ewangelia Marka 15:34); Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Jeśli Bóg i Jezus to jedno, dlaczego tak powiedział?

 129. Przed jedzeniem błogosławimy pokarmy. Jak mamy to robić? W czyim imieniu? Jezus też błogosławił jedzenie i picie. Błogosławił w imieniu Boga Ojca? Błogosławił w swoim imieniu?

 130. Powinienem zaprzestać chodzić do mojego kościoła skoro jest w nim pełno figur, obrazów itp.? Powinienem zaprzestać przyjmowania komunii świętej skoro nie jest to ciało Pana Jezusa Chrystusa?

 131. Mam pytanie odnośnie praktyki religijnej przyjmowania eucharystii i mam wątpliwości czy to nie są pozostałości dawnych wierzeń np. kanibalizmu

 132. Bardzo proszę o obszerne wyjaśnienie mi rzeczy. Ja kocham Boga i chcę Go jeszcze lepiej kochać, ale muszę wiedzieć jaka jest prawda, potrzebuję pomocy, bo nie wiem w co wierzyć i jak wierzyć

 133. Czy jako nowonarodzony człowiek powinnam posłać dziecko do komunii?

 134. Mam pytanie: Która religia jest prawdziwa?

 135. Dlaczego kościół rzymsko-katolicki rozminął się z Pismem Świętym?

 136. Dlaczego kościoły protestanckie nie wierzą w istnienie czyśćca?

 137. Pytania dotyczące rozwodu i powtórnego małżeństwa

 138. Witam. Wiemy, że zesłanie Ducha Świętego miało miejsce czytając Dzieje Apostolskie 2. Co tchnął Jezus Chrystus w Jana 20,21-23? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam z Panem Bogiem.

 139. W Listach Apostolskich mamy wzmiankę o błądzeniu, które dotyczy ludzi wierzących. W czym oni błądzili, pomimo, że wierzyli?

 140. Czy napewno Papież Polak jest w niebie u Ojca Niebieskiego? Jak myślisz?

 141. Czy człowiek odrodzony z Ducha może nadal grzeszyć?

 142. Moje pytania dotyczą intymności przedmałżeńskiej

 143. Czytając twoje artykuły zauważam, że krytykujesz religie. Czym one dla ciebie są i dlaczego to robisz?

 144. Co sądzisz o dzienniku siostry Faustyny, świadka której objawił się sam Jezus i nakazał namalować swój wizerunek, aby go czcić?

 145. Będę wdzięczna za nakierowanie mnie we właściwym kierunku, żebym mogła pomóc mojemu koledze, który ma pociąg do mężczyzn

 146. Witam, Ewangelia Jana 1,1 i 1,14 świadczą o Boskości Jezusa Chrystusa, a Świadkowie Jehowa twierdzą, że wyrazy greckie (ho) zmieniają sens tłumaczenia i jakoby Jezus Chrystus nie jest Bogiem

 147. Pisałeś, że jesteś ochrzczony Duchem Świętym. Proszę pomódl się o mnie. Palę papierosy, próbowałam wiele razy nie palić i wszystko na nic. Dziękuję.

 148. Mam pytanie odnośnie stworzenia

 149. Mam pytanie o chrzest wiary w kontekście Dziejów Apostolskich 2:38, a Ewangelii Mateusza 28:19

 150. Dlaczego Pan Jezus umarł na Krzyżu?

 151. 1. Proszę coś napisać na temat krzyża

 152. Posyłam ci film o objawieniach maryjnych i jeśli są one zwiedzeniem, jakim cudem na przestrzeni 30 lat słyszymy o tysiącach nawróceń do Jezusa?

 153. Głoszę ewangelie ludziom i często spotykam się z urazą w nich do Boga powstałą w wyniku śmierci kogoś bliskiego. Jak o tym rozmawiać?

 154. Jestem katoliczką i nie zgadzam się, że kościół rzymsko-katolicki nie jest chrześcijański

 155. Jak żyć z niewierzącym mężem?

 156. Chodzi mi o Psalm 138:1. Co należy rozumieć, gdy czytam, że śpiewam Bogu w obecności, wobec bogów?

 157. Mam cztery pytania

 158. Mam pytanie odnośnie reinkarnacji

 159. Świat trwa około 6-7 tys. lat (według Biblii), a co z ludźmi żyjącymi przed tym okresem – np. Sumerowie, Inkowie?

 160. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania, abym mógł wyrobić sobie opinię na temat tych zagadnień

 161. Jakie miało znaczenie zmienienie imienia Szymonowi na Piotr?

 162. Dlaczego ludzie modlili się do Abrahama? Interesują mnie piramidy, jak powstały i przez kogo zostały zbudowane, skoro mają ponad 10 tys. lat

 163. Czuję, że w swoim życiu mam wstydliwy problem z głupotą... Mam wrażenie, że to mnie dotyczy od czasów dzieciństwa i chciałabym rozwiązać ten problem

 164. Dlaczego Miłosierny Bóg nie pozwolił Adamowi i Ewie zjeść zaraz po grzechu pierworodnym owocu z drzewa życia, żeby żyli wiecznie w Edenie tylko odwalał całą tę szopkę z prorokami i Jezusem (Jana 3:16)?

 165. Sprawa rozwodu i powtórnego małżeństwa

 166. Proszę o zrozumienie poniższych zagadnień związanych z Duchem Świętym (#1)

 167. Proszę o zrozumienie poniższych zagadnień związanych z Duchem Świętym (#2)

 168. Co według Ciebie z człowiekiem, który był napełniony Duchem Bożym, ale upadł

 169. Witaj. Mam pytanie - czym jest jarzmo Pana i jak je rozumieć?

 170. Czym jest niesienie „własnego krzyża”?

 171. Jak mogę pomóc mojemu koledze?

 172. Mam taką ogromną prośbę o pomoc

 173. Co oznaczają te dwie wypowiedzi: Izajasza 66:17 / Mateusza 5:19?

 174. Dlaczego w rodowodzie Jezusa podano przodków Józefa, a nie Marii?
  Czemu np. baptyści, KZ święcą niedzielę zamiast sabatu?


 175. Czy znane są panu największe manipulacje dokanane na Słowie Bożym?

 176. Mam pytanie: Wszędzie (w telewizji i nie tylko) słyszę, że Bóg nic nie robi bez zgody człowieka (na siłę). Czy to prawda?

 177. Dlaczego na świecie jest tyle zła, skoro Bóg jest władcą wszystkiego?

 178. Czy imię Jezus nie powinno być podawane w oryginale? Czy oddawanie czci Jezusowi nie jest bałwochwalstwem?

 179. Dziesięć pytań na temat interpretacji Biblii

 180. Poniżej zamieszczam fragment Pisma Świętego, z którym nie mogę sobie poradzić (Rzymian 13:1-4)

 181. Do kogo należy się modlić i co to znaczy szukać Królestwa Bożego?

 182. Czy modlitwa i oddawanie czci Jezusowi nie jest bałwochwalstwem?

 183. Mam pytania o List do Rzymian 10:10 i 13:1

 184. Inne strony internetowe z odpowiedziami na pytania