Duchowe rozważania
1 Koryntian 2:11-13
„[...] bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę [...]".

Różne kategorie tematyczne według duchowych potrzeb człowieka:

 1. W celu zachęcenia

 2. Dla wzmocnienia

 3. W celu utwierdzenia wiary

 4. Zachęcające do wytrwałości

 5. W celu pocieszenia

 6. Podczas życiowych doświadczeń

 7. W celu przypomnienia

 8. Pobudzające do dziękczynienia

 9. Pobudzające do aktywności

 10. Do korygowania błędów

 11. W celu ostrzeżenia

 12. Warte przemyślenia

 13. Luźne spostrzeżenia

 14. Rozważania poszczególnych fragmentów Pisma Świętego

 15. Duchowe rozważania Pastora Wilkersona

 16. Duchowe rozważania Rafała

 17. Duchowe rozważania Austina Sparksa Theodora

 18. Duchowe rozważania Bogdana

 19. Duchowe rozważania Czesława Budzyniaka

 20. Rozważania biblijne ŚTB

 21. Świąteczne rozważania