Historia
Hebrajczyków 13:7-8
„[...] pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki".
  1. Wydarzenia historyczne

  2. Znane postacie

  3. Informacje na temat różnych świąt