Prezentacje
W celu otwarcia pliku korzystaj z różnych opcji lub automatycznie. Do przesuwania zdjęć posługuj się myszką lub kursorem. Niektóre prezentacje działają automatycznie. Serdecznie zapraszam:

1. Ilustracja zbawienia - pps.

2. 10 pytań - pps.

3. Czym jest miłość? pps.

4. Czy Bóg mówi jeszcze do ludzi? pps.

5. Cztery punkty ewangelii - pps.

6. Daj - pps.

7. Motyl - pps.

8. Co ci przeszkadza - pps.

9. Wioska - pps.

10. Jak prowadzić duszę do zbawienia - pps.

11. Dziedzictwo grzechu - pps.

12. Czy zło istnieje - pps.

13. Różnica - pdf.

14. Rzymska kanapka - pdf.

15. Czy wiesz, że..... pdf.

16. Co wypełnia Ciebie - pdf.

17. Cztery prawdy które musisz znać - pdf.

18. Miłosny list Boga - pdf.

19. Most Życia - pdf.

20. Biblia, Księga Ksiąg - pdf.

21. Biblia, wiadomości wstępne - pdf.

22. Biblia, kroki do Jej zrozumienia - pdf.

23. Biblia, jak się Nią karmić - pdf.

24. Biblia, jak powstała - pdf.

25. Życie po śmierci - jpg.

26. Wielki tydzień Pasja Jezusa - pdf.

27. Najważniejsza rzecz w życiu - pdf.

28. Zastępca - pdf.

29. Czy Jezus naprawdę istniał? - pdf.

30. Film twojego życia - pdf.

31. Dokąd idziesz? - pdf.

32. Do ciebie - pdf.

33. Czy jesteś dobrym człowiekiem? - pdf.

34. Czy jesteś bogaty? - pdf.