Kontrowersyjne
Efezjan 5:15-17
„[...] baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska [...]".
 1. Powód rozłamu w chrześcijaństwie

 2. Prawda o Halloween – artykuł #1

 3. Prawda o Halloween – artykuł #2

 4. Rozpoznawanie duchowych przeżyć.
  Czy wiara, którą praktykujesz jest właściwa


 5. Ewangelia Judasza

 6. Kod Leonarda Da Vinci

 7. Kim jest osoba Marii matki Pana Jezusa z kart Pisma Świętego i jak się to przedstawia w stosunku do praktyk dzisiejszego kościoła?

 8. Osoba i posłannictwo służebnicy Bożej Marii w świetle nauki Pisma Świętego

 9. Rodzina Jezusa

 10. Objawienia Maryjne w świetle nauki Pisma Świętego (objawienia fatimskie), wstęp

 11. Skąd kościół rzymsko-katolicki zaczerpnął kultywowanie Marii i świętych. Co na to mówi Biblia?

 12. Różaniec. Kto go wymyślił?

 13. Kult królowej niebios. Demoniczne zwierzchności

 14. Czyściec

 15. Piotr klucznikiem nieba

 16. Jak rozumiesz temat; wybrania (Efezjan 1:1-23).
  Czy Bóg wybiera ludzi do zbawienia?


 17. Dar mówienia innymi językami. Czy dar ten jest dostępny również dziś?

 18. Czy każdy cud, zjawisko ponadnaturalne pochodzi od Boga?

 19. Cierpienia w życiu chrześcijanina - według nauki Pisma Świętego

 20. Bałwochwalstwo w świetle nauki Pisma Świętego

 21. Rozwód i powtórne małżeństwo w świetle Biblii

 22. Szatan i jego cele w świetle nauki Pisma Świętego

 23. Biblia i Duch Święty ochroną przed odstępstwem

 24. Interpretacja Pisma Świętego

 25. Chrzest - według nauki Pisma Świętego

 26. Czy zbawienie można utracić?

 27. Czy możemy mieć pewność zbawienia. Czy możemy to sobie wmówić?

 28. Prawda o Dekalogu

 29. Muzyka chrześcijańska

 30. Prawda o muzyce rockowej

 31. Chrześcijańskie podejście do ekumenii

 32. Stanowisko Biblii, oraz zarys dziejów niedzieli jako dnia nabożeństw chrześcijańskich

 33. Dwadzieścia trzy główne cechy sekt. Charakterystyka kultów

 34. Błędy i herezje protestantyzmu

 35. Kiedy katolicyzm przestał być chrześcijaństwem?

 36. Imię Boże

 37. Flagi w kościołach

 38. Dziesięcina - według nauki Pisma Świętego

 39. Bóg w Trzech Osobach - Trójca

 40. Czy jako chrześcijanin mam obowiązek świętowania Sabatu (siódmy dzień tygodnia - sobota)?

 41. Czy jako chrześcijanin muszę przestrzegać praw Starego Przymierza?

 42. Czy w czasie Mszy Świętej następuje przeistoczenie Pana Jezusa w chleb i wino?

 43. Boża droga zbawienia człowieka

 44. Powtórny powrót Pana Jezusa i Tysiącletnie Królestwo

 45. Czy tak naprawdę Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem?

 46. Koniec świata w roku 2012

 47. Dowody na wiarygodność Pisma Świętego

 48. Czy w „Bożych oczach” wszystkie grzechy są jednakowe? / Czym jest grzech śmiertelny? / Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu i jak możemy być pewni, że nie popełniliśmy go?

 49. Stare Przymierza i Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie (podstawowe informacje)

 50. Chronologiczna lista dogmatów katolickich niezgodnych z Pismem Świętym

 51. Porównanie głównych nauk Rzymsko Katolickich ze Słowem Bożym

 52. Joga i medytacja

 53. Co Biblia naucza o nakrywaniu głów przez kobiety podczas spotkań zborowych

 54. Karate i wschodnie sztuki walki z Biblijnej perspektywy

 55. Czym różni się religia chrześcijańska od wiary chrześcijańskiej?

 56. Która religia lub kościół doprowadzi cię do nieba?

 57. Kontrowersje wokół Świąt Narodzenia Pańskiego

 58. Pochodzenie święta Bożego Ciała

 59. Szamanizacja chrześcijaństwa

 60. Czy brać udział w obchodach pierwszej komunii świętej?

 61. Czy Luter rzeczywiście napisał, że "Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem"

 62. Tragedia zmarnowanej aktywności religijnej

 63. Jak mam wytłumaczyć osobie, która poszukuje Boga, fakt rozkazu Boga wybicia Kanaanejczyków przez Izraelitów?

 64. Legalizm w znaczeniu pozytywnym lub negatywnym

 65. Dlaczego na świecie jest tyle zła, skoro Bóg jest władcą wszystkiego?