Ewangelizacja
Mateusza 28:19-20
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

  1. Artykuły ewangelizacyjne

  2. Ulotki ewangelizacyjne

  3. Grupy, strony ewangelizacyjne

  4. Zostań Ambasadorem Jezusa