Kazania
Efezjan 4:10-13
...(10) Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. (11) I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, (12) aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, (13) aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,...
 1. Kazania z YouTube

 2. Nauczania Pastora Mirosława Kulca # 1 kliknij tutaj / # 2 - kliknij tutaj

 3. Nauczania Pastora Marka Tomczyńskiego

 4. Nauczania Pastora Piotra Zaremby

 5. Nauczania różnych Pastorów

 6. Nauczania ze Społeczności Chrześcijańskiej "Puławska"

 7. Nauczania z Misji Głos Ewangelii z Toronto # 1 - kliknij tutaj / # 2 - kliknij tutaj

 8. Nauczania z Radia Pielgrzym

 9. Nauczania ze strony internetowej www.klubnadzieja.org

 10. Nauczania Pastora Kazimierza Barczuka

 11. Kazania Henryka Dedo

 12. Nauczania ze strony Chleb z Nieba

 13. Nauczania Berta Clendennena