Gorąco witam na chrześcijańskiej stronie

www.zaJezusem.com jest niezależną (bezdenominacyjną) chrześcijańską stroną internetową, która nie należy do żadnego z lokalnych Kościołów (czy związków wyznaniowych), ale poprzez efektywną współpracę z nimi ma na celu krzewić prawdę. Strona ta powstała z myślą o ludziach, którzy zetknęli się z Ewangelią i pragną iść za Jezusem, wciąż jednak mają wątpliwości i pytania (więcej o stronie dowiesz się, klikając tutaj). Przewodnia myśl strony zawarta jest w wersecie: „[…] Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hebrajczyków 13:8) – wierzę bowiem, że tylko On może nam pomóc (Filipian 4:13). Życzę wam owocnie spędzonego czasu i Bożego błogosławieństwa.


Pan Jezus podał do publicznej wiadomości:

„[…] pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie […]” (Ewangelia Mateusza 11:28).
„[…] wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz […]” (Ewangelia Jana 6:37).
„[…] moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną (28) i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki
(Ewangelia Jana 10:27-28).

Dziś (nie zwlekaj) powierz Panu Jezusowi swoje życie – więcej na ten temat, kliknij tutaj.


Zachęcam do zagłębienia się w następujące tematy: