Artykuły związane z Kościołem Rzymskokatolickim

2 Piotra 2:1-3
„[…] lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. (3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie”.

 1. Historia kościoła rzymsko-katolickiego i protestanckiego
 2. Kiedy katolicyzm przestał był chrześcijaństwem?
 3. Jestem katoliczką i nie zgadzam się, że kościół rzymsko-katolicki nie jest chrześcijański
 4. Porównanie głównych nauk Kościoła rzymskokatolickiego ze Słowem Bożym
 5. Chronologiczna lista dogmatów katolickich niezgodnych z Pismem Świętym
 6. Według ciebie; czym różni się religia chrześcijańska od wiary chrześcijańskiej?
 7. Tragedia zmarnowanej aktywności religijnej
 8. Chciałbym się dowiedzieć jakiego jest Pan wyznania. Prosiłbym o wyjaśnienie dlaczego akurat to wyznanie protestanckie, a nie inne?
 9. Czytając twoje artykuły zauważam, że krytykujesz religie. Czym one dla ciebie są i dlaczego to robisz?
 10. Powód rozłamu w chrześcijaństwie
 11. Rozpoznawanie duchowych przeżyć. Czy wiara, którą praktykujesz jest właściwa?
 12. Która religia lub Kościół doprowadzi cię do nieba?
 13. Mam pytanie: Która religia jest prawdziwa?
 14. Dlaczego kościół rzymsko-katolicki rozminął się z Pismem Świętym?
 15. Mam problem jak odnieść się do świąt kościelnych (katolickich). Czy winno się je obchodzić i jak to się ma do Pisma Świętego?
 16. Skąd Kościół rzymskokatolicki zaczerpnął kultywowanie Marii i świętych? Co na to mówi Biblia?
 17. Kim jest osoba Marii matki Pana Jezusa z kart Pisma Świętego i jak się to przedstawia w stosunku do praktyk dzisiejszego kościoła?
 18. Jak rozmawiać z Katolikami oddającymi się kultowi Maryjnemu lub do świętych?
 19. Dwadzieścia trzy główne cechy sekt. Charakterystyka kultów
 20. Dlaczego kościoły protestanckie nie wierzą w istnienie czyśćca?
 21. Czy znaki Jezusa, które pozostawił nam na Ziemi – sakramenty, nie dają siły właśnie do pełnienia Jego woli?
 22. Czy ty uważasz kościół katolicki za Babilon Wielki?
 23. Czy Pismo Święte ukazuje Marię jako Matkę wszystkich ludzi?
 24. Czy napewno Papież Polak jest w niebie u Ojca Niebieskiego? Jak myślisz?
 25. Czy można uczestniczyć w praktykach religijnych KRK i być człowiekiem zbawionym?
 26. Czy Maria (matka Pana Jezusa) chrzci Duchem Świętym?
 27. Czy Katolik może wziąć ślub z kobietą z wyznania protestanckiego i czy Katoliczka może wyjść za mąż za Protestanta?
 28. Czy jako nowonarodzony człowiek powinnam posłać dziecko do komunii?
 29. Czy Biblia została naprawdę zmieniona, czy to kolejny wymysł kościoła żeby manipulować ludźmi i mówić im, że to co robią jest dobre?
 30. Cztery pytania na temat: 1. Zbawienia / 2. Rozłamów w chrześcijaństwie / 3. Papieża / 4. Zdobyczy medycyny
 31. Często przytaczasz teksty o „innym Jezusie”, „innej Ewangelii” i „fałszywej nauce” (np. 2 Kor. 11,4 czy 2 J 1,9-11). Niestety, w tych kontekstach brzmią one dość tendencyjnie,…
 32. Co sądzisz o dzienniku siostry Faustyny, świadka której objawił się sam Jezus i nakazał namalować swój wizerunek, aby go czcić?
 33. Co myśleć o uznanych przez KK cudach eucharystycznych?
 34. Witam, mam pytanie; jak odpowiednio tłumaczyć o ustaleniu wieczerzy Pańskiej i jej spożywaniu?
 35. W Listach Apostolskich mamy wzmiankę o błądzeniu, które dotyczy ludzi wierzących. W czym oni błądzili, pomimo, że wierzyli?
 36. 1. Jak tłumaczyć stygmaty, które nosili niektórzy np. Ojciec Pio? / 2. Jak rozumieć stwierdzenie z Listu do Galacjan 6:17? / 3. Czy dotyczy to również naszego chrześcijańskiego życia?
 37. Skąd masz pewność, że właściwie rozumiesz o Eucharystii?
 38. Są pewne podstawy biblijne dla nauki o czyśćcu i czy nie warto się nad nimi zastanowić?
 39. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania, abym mógł wyrobić sobie opinię na temat tych zagadnień
 40. Powinienem zaprzestać chodzić do mojego kościoła skoro jest w nim pełno figur, obrazów itp.? Powinienem zaprzestać przyjmowania komunii świętej skoro nie jest to ciało Pana Jezusa Chrystusa?
 41. Posyłam ci film o objawieniach maryjnych i jeśli są one zwiedzeniem, jakim cudem na przestrzeni 30 lat słyszymy o tysiącach nawróceń do Jezusa?
 42. Ostatnio pojawił się taki artykuł; Watykan ujawnił plan, chce światowej władzy publicznej. Co brat o tym myśli?
 43. Mam pytanie odnośnie praktyki religijnej przyjmowania eucharystii i mam wątpliwości czy to nie są pozostałości dawnych wierzeń np. kanibalizmu
 44. Mam pytanie odnośnie chrztu dziecka, a mianowicie, czy chrzest paro miesięcznego dziecka może mu w jakiś sposób zaszkodzić? Mi osobiście wydaje się, że nie, ale zawsze warto zapytać
 45. Mam pytanie o spożywaniu ciała i krwi Chrystusa. Co Pan Jezus miał na myśli? Uznać Jego ofiarę, tak?
 46. Mam pytania; Co sądzisz na temat wypowiedzi ks. Amorth i o egzorcyzmach w kościele katolickim. Czy wzywając jakby nie było imion zmarłych (świętych), egzorcyści wogóle mogą coś zdziałać?
 47. Mam dla ciebie przebojowe zadanie: Proszę na podstawie Słowa Bożego wykazać mi, że:
 48. Kto tak naprawdę otrzymał prawo odpuszczania grzechów, zgodnie z fragmentem z Ewangelii Jana 20:21-23?
 49. Którą ręką, i w którą stronę się żegnacie?
 50. Kolejne pytania na temat; 1. Egzorcyzmów / 2. Kontaktu ze zmarłymi / 3. Miejsc gdzie ponoć straszy
 51. Kim Wy właściwie jesteście? Tworzycie jakąś religię i ktoś wami przewodzi? Chciałbym to wszystko poznać
 52. Jezus i duchowa relacja z Nim a religia to dwa różne drzewa przynoszące inne owoce – czy na pewno tak jest?
 53. Jakie miało znaczenie zmienienie imienia Szymonowi na Piotr?
 54. Jakie jest prawdziwe znaczenie 12 rozdziału Księgi Objawienia (niewiasta odziana w słońce i księżyc)? Katolicy i Prawosławni uważają, że chodzi tutaj o Marię
 55. Jak rozumiesz fragment z Ewangelii Łukasza 22:31-32?
 56. Jak rozumieć „klucze” z Ewangelii Mateusza 16:19, i o co chodzi z tym związywaniem i rozwiązywaniem?
 57. Dlaczego w waszych kościołach (protestanckich) dopuszcza się małżeństwo Księdza (Pastora)?
 58. Czym jest wiara w Jezusa – wiara chrześcijańska?
 59. Co mam robić, aby zostać chrześcijaninem i co to właściwie znaczy?
 60. Czym jest chrzest, jak go rozumiesz, kogo dotyczy i czy jest on dla nas aż tak ważny?
 61. Czy znasz historię Anneliese Michel, i co sądzisz o tym zwiedzeniu. Jak przekonywać ludzi, że Bóg nie każe nam cierpieć za innych?
 62. Czy tłumaczenie Biblii Poznańskiej mimo paru błędów nie jest pismem bardziej zrozumiałym dla naszych nastolatków? Dlaczego każda religia dopasowuje odpowiednie tłumaczenie do własnych nauk?
 63. Czy my wierzący jesteśmy resztą potomstwa niewiasty z Objawienia Jana 12:17 ?
 64. Czy każdy cud, zjawisko ponadnaturalne pochodzi od Boga?
 65. Czy brać udział w obchodach pierwszej komunii świętej?
 66. Czy w czasie mszy świętej następuje przeistoczenie Pana Jezusa w chleb i wino?
 67. Czyściec
 68. Prawda o Dekalogu
 69. Kult królowej niebios. Demoniczne zwierzchności
 70. Objawienia Maryjne w świetle nauki Pisma Świętego (objawienia fatimskie), wstęp
 71. Osoba i posłannictwo służebnicy Bożej Marii w świetle nauki Pisma Świętego
 72. Rodzina Jezusa
 73. Piotr klucznikiem nieba
 74. Pochodzenie święta Bożego Ciała
 75. Różaniec. Kto go wymyślił?
 76. Witaj, mam pewien konflikt w głowie spowodowany wyglądem Świątyni, którą zbudował Salomon według wytycznych Boga
 77. Witam, czy tradycja (jak twierdzą prawosławni) jest najważniejsza i prowadzi nas do Boga? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam z Panem Bogiem
 78. Wiesz, że o Maryji piszesz bzdury, to że miała dzieci to zostało dawno obalone w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
 79. Czy cokolwiek możemy zmienić w nauce, którą prowadzą kościoły  katolickie, czy prawosławne?
 80. Czy Luter rzeczywiście napisał, że „Bóg nie może być Bogiem, On musi stać się najpierw diabłem”?
 81. Mam problem ze spowiedzią, nie mogę się przełamać, mam silną nerwice