Chrzest

Mateusza 28:19-20
„[…] idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”.

  1. Czym jest biblijny chrzest?
  2. Mam pytanie odnośnie chrztu dziecka, a mianowicie, czy chrzest paro miesięcznego dziecka może mu w jakiś sposób zaszkodzić? Mi osobiście wydaje się, że nie, ale zawsze warto zapytać.
  3. Mam dla ciebie przebojowe zadanie: Proszę na podstawie Słowa Bożego wykazać mi, że: 1. Niemowlęta i małe dzieci nie mają WIARY.
  4. Mam pytanie odnośnie Ewangelii Mateusza 3:11
  5. Moje pytanie dotyczy chrztu w Duchu Świętym i ponadnaturalnych darów Ducha Świętego; w szczególności mówienia językami
  6. Mam pytanie o chrzest wiary w kontekście Dziejów Apostolskich 2:38, a Ewangelii Mateusza 28:19