Która religia lub Kościół doprowadzą cię do nieba?

KTÓRA lub KTÓRY Z TYCH?

Religia:

• ŻYDOWSKA,
• HINDUSKA,
• BUDDYJSKA,
• MUZUŁMAŃSKA,
• MORMOŃSKA,
• NOWEJ ERY,
• ŚWIADKÓW JEHOWY,
• BAHAISTYCZNA.

Kościół:

• PROTESTANCKI,
• BAPTYSTYCZNY,
• ZIELONOŚWIĄTKOWY,
• METODYSTYCZNY,
• ANGLIKAŃSKI,
• LUTERAŃSKI,
• RZYMSKO-KATOLICKI,
• PRAWOSŁAWNY.

Odpowiedź:
żaden Kościół ani żadna religia nie doprowadzą cię do nieba.

Niebo (a także piekło) będzie wypełnione ludźmi z różnych Kościołów. Nie idziesz do nieba dzięki swojemu Kościołowi czy religii. Idziesz do nieba dzięki temu, co Chrystus zrobił dla ciebie na krzyżu.

Popatrz – jestem baptystą, ale są baptyści, którzy nie dostaną się do nieba. Oni ufają, że to ich Kościół ich tam doprowadzi. Prawdopodobnie we wszystkich religiach jest tak samo – ludzie wierzą, że będą zbawieni. Prawdą jest, że oni mogą być zbawieni, ale tylko jeśli zaufają Jezusowi Chrystusowi i zostaną odrodzeni przez Ducha Świętego [nowo narodzeni (Jana 3:1-8) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj].

Krótko mówiąc, nikt nie dostanie się do nieba poprzez wiarę, że jego Kościół lub religia go tam doprowadzi.

Nie dostaniesz się też do nieba dlatego, że jesteś lepszy od drugiego człowieka. Aby dostać się do nieba, musisz być idealny, a nikt z nas nie jest idealny.

Nie dostaniesz się też do nieba dlatego, że w swoim życiu nie zrobiłeś nic złego. Złe rzeczy nazywane są grzechami, a Pismo Święte mówi, że wszyscy grzeszymy (Adam i Ewa popełnili tylko jeden grzech i już z tego powodu musieli opuścić ogród Eden). Dlatego musielibyśmy być idealni, a nikt z nas nie jest idealny.

Wierzymy w największe kłamstwo szatana – że dostaniemy się do nieba, jeśli naszych dobrych uczynków będzie więcej niż tych złych (co po prostu nie jest możliwe). Bóg nie jest kupcem, lecz sędzią. Jeden nasz grzech wystarczy, abyśmy zostali osądzeni. Tak też było w przypadku Adama i Ewy.

Najwspanialsza nowina na świecie to wiadomość, że Jezus Chrystus otworzył ci drogę do przebaczenia twoich grzechów, a ty, otrzymawszy od Boga dar nowego życia, znajdziesz prawdziwy dom w niebie. 2. List Pawła do Koryntian 5:21 mówi: „On [Bóg] Tego [Jezusa], który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą”.

Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Aby pójść do nieba, musimy być bez grzechu, a to jest niemożliwe. Należy więc zaufać Temu, który był bez grzechu, Jezusowi Chrystusowi. On przelał swą krew, aby zapłacić nasz dług, a następnie powstał z martwych, pokazując w ten sposób, że Bóg zaakceptował Jego zapłatę za nasz grzech.

Pismo Święte mówi, że nikt nie dostanie się do nieba, jeśli nie narodzi się na nowo (Jana 3:1-8). Musisz więc narodzić się na nowo (z Ducha Świętego). Stanie się to w momencie, kiedy naprawdę uwierzysz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie i ostatecznie spłacił twoje winy. On umarł zamiast ciebie (w twoje miejsce) i zapłacił twój dług (nie pieniężny, ale dług grzechu).

Zbawienie jest darem. List Pawła do Efezjan 2:8-9 mówi: „albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił”.

1. List Jana 5:13 mówi: „[…] o tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne”.

Jeśli prawdziwie uwierzysz w Jezusa, masz życie wieczne i nie możesz go utracić – więcej na ten temat tutaj. Nie możesz również powtórnie narodzić się na nowo. Jeśli szczerze powierzysz siebie Jezusowi, masz życie wieczne i możesz już dziś wiedzieć, że pójdziesz do nieba. Zaufaj więc Jezusowi Chrystusowi i Jego przelanej krwi.

Jeśli jednak wierzysz, że to twoja praca lub dobre uczynki doprowadzą cię do nieba, mylisz się – nie dostaniesz się tam z ich powodu. Jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus zapłacił za część twoich grzechów, a ty zapłacisz za pozostałe, nie dostaniesz się do nieba.

Przyjmij to, co mówi Biblia, a następnie zrozum, że Jezus całkowicie spłacił dług za twoje grzechy. On chce być twoim Zbawicielem. Czy chcesz Mu teraz zaufać?

Pamiętaj również, że opuszczenie twojego aktualnego Kościoła i zapisanie się do innego nic nie zmieni. Liczy się tylko to, czy zaufałeś Jezusowi i zamierzasz codziennie Go naśladować. Jest tylko jedna droga do nieba. Nie jest nią religia ani Kościół, ale Osoba – Jezus Chrystus.

Napisał dr James A. Scudder.
Tłumaczenie własne.

Jeśli masz więcej pytań związanych ze zbawieniem lub życiem chrześcijańskim, skontaktuj się z nami (w języku angielskim): 1-800-78-GRACE lub odwiedź naszą stronę internetową: www.victoryingrace.org.

Kontakt w języku polskim: