Zawierzamy Bogu

Co to oznacza?
Na odwrocie waluty Stanów Zjednoczonych wypisano motto kraju: „zawierzamy Bogu”.

Będąc emigrantami, być może zwróciliśmy uwagę, że słowa te straciły dla nas znaczenie, ale tak naprawdę można w nich odnaleźć sekret narodowej lub osobistej wartości.

Słownik wyrazów obcych Webstera definiuje słowo „zawierzyć” jako „mocną wiarę lub przeświadczenie o szczerości, uczciwości, wiarygodności i sprawiedliwości wobec drugiej osoby lub rzeczy”.

Kiedy twórcy Stanów Zjednoczonych umieszczali swoje podpisy pod Deklaracją niepodległości, wierzyli, że Bóg jest jedynym nieomylnym fundamentem pod budowę trwałego państwa, które przetrwa najtrudniejsze chwile. Ci mężczyźni wiedzieli, że wyjątkowy eksperyment wolności przetrwa próbę czasu tylko dzięki Bożej łasce. George Washington oświadczył jasno: „to jest niemożliwe, aby właściwie rządzić narodem bez Boga i Biblii”.

Od samego początku zawierzanie Bogu było głęboko zakorzenione w ważnych dokumentach i instytucjach tego kraju. Jednak wiara w Boga i Jego Słowo nie jest już fundamentem naszego społeczeństwa. W naszych szkołach Bóg Stwórca został zastąpiony przez „boga” szansy i okazji. Prawda została zastąpiona przez relatywizm. Moralność została zastąpiona przez praktyczność. W naszych domach co wieczór oglądamy w telewizji rzeczy, które były niedopuszczalne jeszcze kilkanaście lat temu. Przemoc, rozwiązłość seksualna i przekleństwa często wylewają się z ekranów telewizyjnych. W politycznych kręgach miejsce Boskich przykazań prawdy i sprawiedliwości zajęła praktyczność, osobiste zyski i kompromis. Odsuwane od Boga życie straciło wartość. Z każdym dniem wzrasta liczba zabijanych w klinikach aborcyjnych nienarodzonych dzieci, liczba morderstw, gwałtów i włamań.

Aby Bóg mógł uleczyć ten kraj, musi nadejść czas powrócenia do wartości Słowa Bożego w naszym prywatnym i zawodowym życiu. Powinniśmy jednak zacząć od siebie – klękajmy, wyznając grzechy i brak wiary w realność Boga w naszym codziennym życiu.

Już dziś możesz potwierdzić swoje zawierzenie Bogu, jeśli:

1) przyznasz, że potrzebujesz przebaczenia – Biblia mówi: „[…] wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (List do Rzymian 3:23);

2) rozpoznasz miłość, jaką Bóg żywi wobec ciebie: „[…] tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jana 3:16);

3) przyjmiesz Jezusa i Jego przebaczenie – On stanowi jedyny sposób na spotkanie z Bogiem: „[…] tym zaś, którzy Go [Jezusa] przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (Ewangelia Jana 1:12).

Bóg wzywa cię, abyś zaufał Jemu już dziś!
Nie ignoruj Jego wezwania!

Good News Publishers #6357572085
Tłumaczenie własne.

Po więcej informacji napisz: luke@zaJezusem.com. Zapraszam też na stronę internetową: