Życie w braterskich relacjach

Celem tego rozważania jest odnowienie ważnej prawdy przekazanej przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa: „[…] nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. (35) Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (Jana 12:34-35).

Dla Pana Jezusa więzi duchowe były czymś specjalnym (Łukasza 8: 19-21). Jeśli więc narodziłeś się na nowo [(Jana 3:1-8) co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj], masz również swoją duchową rodzinę i więzi z nią nie powinny być ci obojętne. Miłość wobec brata i siostry w Chrystusie to według Słowa Bożego coś więcej niż przyjaźń. Przyjaciół możesz sobie dobierać, braci nie. Jeśli masz przyjaciela, który ci nie odpowiada, możesz się go wyrzec. Kiedy chodzi o braci i siostry w Chrystusie, to niemożliwe, należymy bowiem do jednej rodziny.

Mateusza 5:21-22
„[…] słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. (22) A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny”.

1 Jana 4:20-21
„[…] jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (21) A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego”.

Taka postawa jest znakiem prawdziwych uczniów Jezusa.

1 Jana 3:10-11
„[…] po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. (11) Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować […]”.

Rzymian 12:10
„[…] miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku”.

Nie myśl jednak, że jestem człowiekiem, który w pełni wprowadził w życie ideał braterskich relacji. Jestem daleki od Bożego wzorca, jednak nie upadam na duchu, wierząc, że gdy będę otwierał się na Bożą miłość, Duch Święty pozwoli mi osiągnąć pełnię braterskiej miłości. Proszę również ciebie, abyś nie pozostał temu obojętny (Jana 12:34-35). Dzięki Bożej mocy i więzi z Jezusem wspólnie możemy to osiągnąć. Niech Bóg nam w tym dopomoże.

1 Koryntian 13:4-7
„[…] miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, (5) nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, (6) nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; (7) wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi”.

Luke
luke@zaJezusem.com