Czy zastanawiałeś się nad zagadnieniem wyrzucenia szatana z nieba?

Czy szatan został wyrzucony z nieba przed stworzeniem ziemi czy po stworzeniu?
A może dopiero po śmierci Jezusa?
A może jest tak, że został wyrzucony z dostępem do nieba, a po śmierci Jezusa już tego dostępu nie ma?

Przyznaję, że niewiele o tym myślałem. Skoro jednak zadałeś pytania, chętnie się zaznajomię z tym tematem i podzielę tym, co myślę. Zacznijmy od Księgi Izajasza:

Izajasza 14:12-15
„[…] o, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! (13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. (14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. (15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści”.

Szatan najprawdopodobniej był kiedyś postacią pozytywną, aniołem światłości, bliskim Bogu. Stracił jednak z Nim wspólnotę, ale nie dostęp do nieba (okręgów niebieskich). Na podstawie poniższych fragmentów mogę stwierdzić, że to dopiero nastąpi (czytaj Objawienie Jana 12:7-10):

Stary Testament:

Joba 1:6-12
„[…] otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. (7) I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. (8) Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. (9) Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak bogobojny? (10) Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. (11) Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma; czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? (12) Na to rzekł Pan do szatana: Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj! I odszedł szatan sprzed oblicza Pana”.

Zachariasza 3:1-2
„Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. (2) Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia?”

Nowy Testament:

Efezjan 6:12
„[…] gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich […]”.

Objawienie Jana 12:7-10
„[…] i wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem”.

Wierzę, że Bóg objawia się w Biblii w sposób zrozumiały (gdy chodzi o prawdy odnoszące się do zbawienia), jednak nie w sensie absolutnym (co dotyczy szatana, piekła, życia po śmierci i innych trudnych tematów). Musimy więc zaspokoić się tym, co jest. Księga Objawienia Jana dotyczy czasów końca i wynika z niej, że dopóki one nie nastąpią, szatan ma dostęp do nieba. Nie wiem, jak to dokładnie działa.

Podsumowując: wynika z tego, że szatanowi nie zamknięto dostępu do nieba. Stanie się to (jak sugeruje Księga Objawienia Jana 12:7-10) w czasach ostatecznych, przed 1000-letnim panowaniem Chrystusa. Wówczas szatan zostanie całkowicie pokonany, zrzucony na ziemię (Łukasza 10:18) i nie będzie już miał dostępu do nieba. Oznacza to, że przestanie być duchową potęgą w okręgach niebieskich (Efezjan 6:12). Bibliści sugerują, że może to oznaczać początek wielkiego ucisku na ziemi.

Objawienie Jana 12:12-13
„[…] dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka”.

W ten właśnie sposób rozumiem ten temat.
Dziękuję, Luke
luke@zaJezusem.com