Czy ty pójdziesz do nieba?

Zaznacz punkty, których spełnienie według ciebie umożliwia wejście do nieba:

1) utrzymywanie dziesięciu przykazań

2) dawanie darów na cele dobroczynne

3) jak najlepsze postępowanie

4) prowadzenie dobrego życia

5) spełnianie dobrych uczynków

6) życie według „złotej zasady”

7) składanie darów do kościoła

8) przynależenie do kościoła

9) modlenie się

10) poszczenie

11) przyjęcie chrztu

12) przyjęcie komunii świętej

13) urodzenie się w chrześcijańskiej rodzinie

14) bierzmowanie

15) pokutowanie

16) namaszczanie chorych

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czy według Słowa Bożego jesteś na drodze do nieba.

Odnośnie do punktu 1:
Dziesięć przykazań to pełne Boże przepisy na życie. Jednak żaden człowiek nigdy nie był w stanie zachować wszystkich Bożych praw (oprócz Syna Bożego, Jezusa Chrystusa). Dlatego nikt nie dotrze do nieba poprzez własne próby zachowania prawa. Biblia mówi: „Jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu” (List do Rzymian 3:20).

Odnośnie do punktów 2, 3 lub 4:
Dary na cele dobroczynne, jak najlepsze postępowanie i prowadzenie dobrego życia są zaszczytnymi uczynkami, ale zgodnie z Biblią nikogo nie ocalą: „zbawił nas bowiem nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego Zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym” (List do Tytusa 3:5).

Odnośnie do punktów 5, 6 lub 7:
Ani dobre uczynki, ani życie według „złotej zasady”, ani dawanie darów kościołowi nie zapewnią ci wejścia do nieba. Słowo Boże mówi: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił” (List do Efezjan 3:8-9).

Odnośnie do punktów 8, 9 i 10:
Przynależność do kościoła, regularne uczęszczanie na nabożeństwa, modlitwy i post są dobre, ale przed świętym Bogiem nigdy nie usprawiedliwią grzesznika: „my wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata” (Izajasza 64:5).

Odnośnie do punktu 11 lub 12:
Bez zaufania Jezusowi Chrystusowi chrzest i komunia święta nie mogą ci pomóc. Biblia pokazuje, że mają one wartość duchową tylko wówczas, gdy ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa. Zobacz Dzieje Apostolskie 8:12, a także 1. List Pawła do Koryntian 11:2 i 23-32.

Odnośnie do punktu 13:
Dzieci urodzone w chrześcijańskich domach potrzebują zbawienia tak jak wszyscy inni: „wszystkim tym jednak, którzy Go [Jezusa] przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili” (Jana 1:12-13).

Odnośnie do punktów 14, 15 i 16:
Ani bierzmowanie, ani pokuta czy namaszczanie chorych nie umożliwiają wejścia do nieba. Bóg ukazał nam tylko jedną drogę do zbawienia.

Więc jaka jest jedyna Boża droga do zbawienia?

Biblia daje konkretną odpowiedź. Jedynym sposobem na spędzenie wieczności z Bogiem w niebie jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ nie możemy sami zbawić się poprzez czynienie dobrych uczynków, posiadanie dobrego charakteru, własne starania lub różne zasługi, Bóg posłał swego Syna, aby za nas umarł – nas, ciebie i mnie, grzeszników. Kiedy Pan Jezus zmarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał, skończył dzieło potrzebne do zbawienia. Teraz jedyne, czego Bóg wymaga od ciebie, to przyjęcie Chrystusa jako twojego Pana i Zbawiciela: „uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom” (Dzieje Apostolskie 16:31).

Jeśli więc słuchasz Jezusa i ufasz Mu, będziesz zbawiony i spędzisz wieczność w niebie. Jezus powiedział: „zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przejdzie do życia” (Jana 5:24).

Czy zaakceptujesz Bożą drogę do zbawienia?
Wybór należy do ciebie.
Możesz dalej ufać tym kilkunastu punktom.
Wtedy umrzesz bez Chrystusa, podlegając wiecznej Bożej karze. Możesz jednak uwierzyć w Jezusa Chrystusa i być zbawiony.
Bądź mądry!
Wybierz Chrystusa!
Możesz mieć nadzieję na niebo już dziś – po prostu pomódl się do Boga prosto z twego serca:

Drogi Boże, wyznaję, że jestem grzesznikiem. Rozumiem, że nie mogę pójść do nieba jedynie poprzez swoje uczynki. Dziękuję za zesłanie Jezusa, który zapłacił karę za moje grzechy przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstał. Odwracam się teraz od grzechu i przyjmuję Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Amen.

William MacDonald
Good News Publishers #6357572006
Tłumaczenie własne.

Po więcej informacji napisz: luke@zaJezusem.com lub wejdź na stronę internetową: