Na temat życia chrześcijańskiego

1 Piotra 1:17
„[…] a jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego […]”.

 1. Co mam robić, aby zostać chrześcijaninem i co to właściwie znaczy?
 2. Czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem?
 3. Duchowa więź (związek) z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem
 4. Czym jest wiara w Jezusa – wiara chrześcijańska?
 5. Walka z wrogiem naszego zbawienia
 6. W jaki sposób poznajemy Bożą naukę?
 7. Dawid sprawiedliwy władca
 8. Zauważ różnice
 9. Cierpienia w życiu chrześcijanina – według nauki Pisma Świętego
 10. Praktyczne uświęcanie
 11. Zasada krzyża (Gal. 6, 14)
 12. Miłujesz Mnie? Jan 21:15-17
 13. Walczący chrześcijanin – ale o co i z kim?
 14. Świadome chrześcijaństwo
 15. Sianie i zbieranie
 16. Cichość i pokrzepienie
 17. Zwycięstwo poprzez klęskę
 18. Słuchaj i wykonaj
 19. Uczynki ciała (ludzkiej, grzesznej natury) i owoce Ducha
 20. Tragedia zmarnowanej aktywności religijnej
 21. Duch Święty i emocje w codziennym życiu chrześcijanina
 22. W jaki sposób doświadczamy Bożej miłości?
 23. W jaki sposób poznajemy Bożą naukę?
 24. Boża wola dla mojego i twojego życia
 25. Jak rozumieć fragment z Listu do Galacjan 2:20 i czy dotyczy on również naszego chrześcijańskiego życia?
 26. Nieś swój krzyż…
 27. Odnośnie do uświęcenia wierzących
 28. Co to znaczy żyć w bogactwie łaski Bożej; według 1 Listu do Koryntian i 2 Listu do Koryntian?
 29. Czym jest niesienie „własnego krzyża”?
 30. Czym jest jarzmo Pana i jak je rozumieć?
 31. Czym jest wąska droga (Mateusza 7:13-14)?
 32. Czym jest życie według ciała, a czym życie według Ducha?
 33. Czym różnią się owoce Ducha Świętego (Galacjan 5:22-24 / Efezjan 5:8-9 / 1 Tymoteusza 6:11) od wydawania owoców dla Boga (Jana 15:16 / Jana 15:7-8)?
 34. Jeśli miałby Pan dla mnie jakieś wskazówki, to byłabym bardzo wdzięczna!
 35. Kim Wy właściwie jesteście? Tworzycie jakąś religię i ktoś wami przewodzi? Chciałbym to wszystko poznać
 36. Którą ręką, i w którą stronę się żegnacie?
 37. Mam pytanie, jak znaleźć pokój Królestwa Bożego w swoim życiu, jak pokonać wszystkie trudności życiowe, które człowiek musi przeżywać w swoim codziennym życiu?
 38. Mam taką ogromną prośbę o pomoc
 39. Czy chrześcijanin w pożyciu małżeńskim może stosować jakąkolwiek antykoncepcję?
 40. Czy Pismo Święte nakazuje kierować się sercem, czy rozumem? / Co Pismo Święte mówi o pożyczaniu pieniędzy? / Czy jako chrześcijanie powinniśmy czytać i czy obowiązuje nas Stary Testament?
 41. Moje pytanie dotyczy chorób psychicznych i problemów emocjonalnych występujących wśród wierzących
 42. Moje pytanie dotyczy chrztu w Duchu Świętym i ponadnaturalnych darów Ducha Świętego; w szczególności mówienia językami
 43. Pięć pytań na temat; 1,3 Zastosowania wiary chrześcijańskiej / 2. Co oznacza człowiek zniewolony religią. / 4. Zasługi człowieka w zastosowaniu wiary / 5. Gwarancji, że mam właściwe myślenie na ten temat
 44. Pięć pytań; 1. Odnośnie pewności zbawienia? / 2. Czy możemy wmówić sobie, że posiadamy zbawienie? / 3. Zbawienie, a wiara / 4. Co możesz powiedzieć na temat „recepty”…. / 5. Zalecenia związane ze zbawieniem
 45. Pisałeś, że jesteś ochrzczony Duchem Świętym. Proszę pomódl się o mnie. Palę papierosy, próbowałam wiele razy nie palić i wszystko na nic. Dziękuję.
 46. Jedni mówią o przestrzeganiu dekalogu inni, że on nie obowiązuje.