Powstańcie w jedności

Nicky Cruz

Co by było, gdyby Ciało Chrystusa, jako całość, zeszło się w jedności, odrzuciło różnice zdań i nasze socjalne dysputy doktrynalne, a skupiło się na jednym specjalnym celu – by dosięgnąć zgubionych? Co, gdybyśmy wezwali Ducha Świętego, by uleczył rany i dał przebaczenie do naszych serc i dusz, zapomnienie przeszłości i skoncentrowanie się na przyszłości? Jakiego rodzaju duchowe przebudzenie przeżyłby świat, gdyby widział nas stojących razem przed nimi w jedności?

To jest ten rodzaj miłości i jedności, o który Jezus modlił się przed pójściem na krzyż: „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. . . .Aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś” (Jan 17:20-23).

Jezus modlił się o jedność swoich naśladowców, bo wiedział, że bez niej będziemy bezsilni w tym złym i nieprzyjaznym świecie. Tylko przez zjednoczonego ducha, przez stanie razem w jedności przeciwko atakom złego, jesteśmy w stanie efektywnie zanieść Boże poselstwo miłości i nadziei do świata pogrążonego w grzechu. Nie możemy zaoferować pokoju i miłości dla chaotycznej kultury, jeżeli nie ma tego wśród nas.

Tęsknię za tym dniem, kiedy chrześcijanie „powstaną w jedności” i poproszą każdą osobę na tej planecie, by ugięła kolana przed miłosiernym Zbawicielem. To byłby dzień, którego ludzkość nigdy nie zapomni – dzień, w którym naśladowcy Jezusa zejdą się razem z jednym sercem, jednym umysłem, jednym duchem i jednym celem: by uwolnić święty ogień nad tym światem.

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.