Pycha i pokora

Przypowieści Salomona 16:18-20
„[…] pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. (19) Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami. (20) Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy”.

  1. Kto to jest człowiek pyszny?
  2. Kto to jest człowiek pokorny?
  3. Pokora według chrześcijańkich pisarzy
  4. Szczera i fałszywa pokora
  5. Królewska zasada miłości
  6. List Jakuba 4:5-6
  7. Pycha ducha
  8. Fałszywa pokora lub fałszywa skromność