Pokora według chrześcijańkich pisarzy

* Czyń co tylko możesz dobrego, a Bóg będzie z tobą.
[Thomas a Kempis]

* Pokój zamieszkuje serce pokornego, ale w sercu dumnego jest zazdrość i oburzenie.
* W uniżeniu poznajemy pełnię Jego obecności.
* Pokora jest wstępnym warunkiem do nagrody.
* Szczera pokora jest fundamentem wszystkich cnót.
[Mike Braton]

* Pokora jest córką miłosierdzia. Cichość jest cóką pokory, a gniew jest synem pychy.
* Pokora pochodzi z Jego łaski.
* Kto nie szuka własnych interesów, ale Bożych spraw, jest teraz i na wieczność pokorny.
* Kto nie zauważa czy to co jest do niego mówione jest dla niego korzystne czy nie, jest prawdziwie pokorny.
[Francois Fenelon]

* Pokorny człowiek przyjmuje prawdę o sobie, że z dala od Boga jest niczym, nie ma nic, nie wie nic, i nic nie może uczynić, ale w Chrystusie może wszystko, co zwiera się w woli Bożej względem niego.
* Prawdziwie pokorny człowiek może się zrelaksować i liczyć na Ducha, że wypełni w nim moralne prawo. Nacisk przenosi z siebie na Chrystusa, i w ten sposób jest wyzwolony, by służyć Bogu bez tysiąca przeszkód, które kiedyś zauważał.
* Pseudo-pokora doprowadza nas do rozczulania się nad sobą i samopotępienia.
* Pokorny człowiek zapomina o sobie, składa wszystko w rękach Chrystusa i nie marnuje czasu próbując być dobrym.
[A. Tozer]

* Pokora jest jedynym podłożem, w którym zakorzeniają się łaski; brak pokory jest wystarczającym wyjaśnieniem każdego upadku i porażki.
* Pokora to po prostu uznanie prawdy o swojej pozycji jako człowieka i ustąpienie Bogu Jego miejsca.
* Główną oznaką społeczności człowieka z Bogiem i sekretem jego błogosławieństwa, jest pokora i poczucie nicości, które umożliwia Bogu bycie wszystkim.
* Łagodność i pokora serca powinny być odróżniającą cechą ucznia, podobnie jak odróżniały Mistrza.
[Andrew Murray]

* Możemy oddać Bogu chwałę tylko porzez pomniejszenie siebie.
* Jeżeli jesteś dumny, nie możesz poznać Boga. Dumny człowiek zawsze patrzy na ludzi i różne rzeczy z góry, a jeżeli ciągle spogląda w dół, nie może zobaczyć czegoś, co jest nad nim. Jeżeli czujemy się lepsi od innych – wtedy możemy być pewni, że działamy pod wpływem diabła. Prawdziwym sprawdzianem tego czy znajdujemy się w Bożej obecności jest to, że albo całkowicie zapominamy o sobie albo postrzegamy siebie jako mały, brudny przedmiot.
[C.S. Lewis]

* Sekret konieczności słabości leży w tym, że człowiek albo posiada w sobie siłę czy też poszukuje siły, bowiem Szatan sugeruje mu aby miał moc sam w sobie, a nie z Boga, dla samego siebie i własnego interesu. Natomiast Pismo uczy: „Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocu jego” (Efezjan 6:10).
* Mamy być silni w mocy znajdującej sie w Chrystusie Jezusie. To jest Jego siła i dlatego też z naszej strony musi być ustawiczna słabość. On jest naszą siłą. Drogą do Jego siły jest nasza słabość.
[T. Austin-Sparks]