Jak wierząca para narzeczeńska może radzić sobie z pokusami cielesnymi, zachowując czystość myśli i ciała?

Uważam, że z takim rodzajem pokus jak w waszym przypadku trudno jest walczyć, lepiej od nich uciekać. Kiedy one wami zawładną, ciężko się będzie oprzeć. Bądźcie tego świadomi i niech waszym priorytetem będzie miłość do Jezusa, a Bóg będzie z wami (1 Koryntian 10:13 / Jakuba 4:7). Jeśli naprawdę się kochacie, zaplanujcie wspólne życie i pobierzcie się. Aktualnie diabeł próbuje wykorzystać grunt, na którym stoicie (w waszym przypadku miłość dwojga kochających się ludzi), kusząc was tym, co możecie mieć za jakiś czas. Bądźcie więc cierpliwi, to nie będzie trwać wiecznie. Do tego czasu zachowujcie wstrzemięźliwość, którą pomoże utrzymać wam Jezus (dowiedz się, w jaki sposób, klikając tutaj).

Hebrajczyków 4:14-16
„[…] mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. (15) Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. (16) Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze”.

W waszych duchowych walkach wszelkie drogi zaprowadzą was do Jezusa, a bezpieczeństwo będzie możliwe tylko wtedy, kiedy będziecie z Nim blisko, otoczeni Jego miłością i mocą (jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj). Wówczas wasze myśli będą czyste, co pozwoli zachować wam czystość ciała – pokusy atakują głównie nasz umysł, który odgrywa w podejmowaniu decyzji bardzo istotną rolę (więcej o pokusach i pożądliwościach dowiesz się, klikając tutaj).

W Jezusie znajdziecie więc wszystko (2 Piotra 1:3 / Filipian 4:13 / Jana 15:1-7), ale sama świadomość tego nie sprawi, że unikniecie pokus – wielu przegrywa, ponieważ nie wie, jak z nimi walczyć (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Diabeł to podstępny wróg, przewyższający człowieka inteligencją i mądrością, dlatego nie licz na to, że go przechytrzycie. Bez odpowiedniego przygotowania i Bożej pomocy trudno wam będzie cokolwiek osiągnąć. A oto kilka pomocnych wskazówek:

1. Uznajcie walkę o czystość ciała i myśli za wasz wspólny cel.

2. Rozmawiajcie na ten temat, motywując jedno drugie (również módlcie się wspólnie).

3. Prześledźcie historię o kuszeniu Pana Jezusa na pustyni i weźcie z tego lekcję [(Mateusza 4: 3-11) więcej na ten temat tutaj].

4. Nauczcie się na pamięć fragmentów Słowa Bożego, które mówią o tych sprawach oraz o Bożych obietnicach, i w chwili pokus wypowiadajcie je głośno (Mateusza 4:3-10 / Mateusza 26:41 / 1 Koryntian 10:13 / Hebrajczyków 4:14-16 / 12:2-4 / Psalm 23 / Izajasza 26:3-4 / Marka 4:37-39 / Jana 14:27 / Filipian 4:6-7 / 1 Piotra 1:6-7).

5. Praktykujcie chodzenie w „Bożej zbroi” (Efezjan 6:10-18).

6. W tym wszystkim (na polu walki) poprowadzi was Duch Święty, a więc będziecie potrzebować Jego pełni (dowiedz się, jak ją osiągać, klikając tutaj) oraz mocy Bożej (więcej na ten temat tutaj).

7. Doświadczajcie Pana w waszym codziennym życiu, a On będzie z wami: „[…] przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was” (Jakuba 4:7).

1 Koryntian 10:13
„[…] dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść”.

Niech was wspomoże w tym miłosierny Bóg.
Dziękuję, Luke / luke@zaJezusem.com