Dojrzałość chrześcijanina – poddawanie się Chrystusowi

,,Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielki jest … bogactwo chwały … którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.” Kol.1,27 (BW)

,,Jeżeli człowiek ma złe – nie biblijne motywacje, to lepiej jest, by nigdy nie poznał Chrystusa. Człowiek taki ma luźne zasady i nie podejmuje nigdy niczego poważnego, ani nie zajdzie za daleko dla Chrystusa. Nie zajdzie dalej ponad to, by zrealizować swoje własne zamysły. Obłudnik może okazać pewną gotowość ducha, pewne przebłyski odwagi w pokonywaniu niektórych trudności. Jednak na dłuższą metę okaże się ona szkapą. Ten, który ma fałszywy cel w swym wyznaniu, wkrótce dojdzie do kresu swego wyznania, kiedy nadepną mu na odcisk. Nigdy nie będzie on na tyle silny, aby zaprzeć się rzeczy, na które od początku nakierował swe zuchwałe serce. Kiedy zawiedzie go serce, nie pójdzie dalej. Strzeżcie się tego ukrytego szukania zysków, przyjemności czy bądź czegokolwiek poza Chrystusem i niebem. Te rzeczy bowiem pochłoną wasze serce tzn. waszą miłość. Gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma zbyt wielkiej odwagi, poddania dojrzałości i zaangażowania dla Chrystusa.”

Cytat z czasopisma SWIADOME CHRZEŚCIJAŃSTWO wrzesień 2003 – artykuł ,,Chrześcijanin w pełni zbroi.” William Gurnall

W czym powinno wyrażać się poddanie Chrystusowi?
Jak zastosuję we własnym życiu odkryte prawdy Bożego Słowa?

Mat.11,28-30
Jan.10,14 i 27
Jan.12,26
Fil.4,6-7
1 Pt.4,12-14
1 Pt.3,15-16
Inne cytaty mogą dotyczyć np. twojej ofiarności, relacji międzyludzkiej, rodzinnej itd.

Pomyśl i zapisz jakie i w czym napotykasz trudności w okazywaniu poddania się Chrystusowi jako swojemu Panu?
Modlitwa:
Jakie masz powody do wdzięczności Jezusowi za twoje poddanie się, a Jego zwycięstwo.
O co będziesz prosił Jezusa odnośnie pomocy w twoim podaniu się Jego mocy w osiągnięciu dojrzałości duchowej?