Dojrzały obraz samego siebie

Jezus powiedział: ,,…Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości.” J.10,10 (BT).

Jako wierzący człowiek, odnoszący się do Słowa Bożego z należnym szacunkiem, obdarowanym Duchem Świętym, możesz kształtować siebie samego, przeżywając obfite życie z Chrystusem.

Poniższe teksty z Biblii pomogą tobie w określeniu prawd dotyczących twojej osoby. Każdy werset stawia ciebie w określonej sytuacji przyjęcia odpowiedniej dojrzałej postawy. Oceń samego siebie. Jaki wpływ ma prawda Biblijna na twoją postawę, czy twój sposób postępowania? Czy cechuje cię ufność? Sama akceptacja? Wdzięczność Bogu?

Możesz tego wszystkiego doświadczać i pozwolić rozwijać się w doświadczaniu niżej podanych prawd Słowa.

Przeczytaj podane teksty Słowa Bożego i odpowiedz na pytania:

Ps. 139,13-16
Prawda o własnym ciele, wyglądzie i przeznaczeniu:
Postawa lub działanie:
Fil. 4,11-14
Prawda o moich zasobach materialnych i możliwościach:
Postawa lub działanie:
1 Sam. 16,7
Prawda o tym jak Bóg mnie ocenia:
Postawa lub działanie:
Rzym. 12,3-8
Prawda o mojej użyteczności w Ciele Chrystusa:
Postawa lub działanie:
Mat. 10,29-33
Prawda o mojej wartości i Bożej trosce w służbie świadectwa:
Postawa lub działanie:
Rzym. 8,28-29
Prawda o sytuacjach i przeciwnościach jakie napotykam:
Postawa lub działanie:
Zastanów się jakie cechy lub postawy uważasz za nie pożądane?
Pomyśl i zapisz jak możesz przemieniać własne postawy dojrzałości współdziałając z Bogiem.