Pewność wysłuchania modlitw

Zacznij od nauczenia się na pamięć Jan 16,24
Powtórz I Jana 5,11-12

Medytacja nad Ew. Jana 16,24

Co to jest modlitwa?
W czyim Imieniu powinieneś się modlić?
Jakie są rezultaty modlitwy?
„ Dotąd o nic nie prosiliście w Imieniu moim.”

1. Czego uczy Jezus o modlitwie w Mat.7,7-8 ?
2. Jaki jest charakterystyczny rys Bożych odpowiedzi na modlitwy?

Jer.33,3
Efez.3,20
„ … proście, a weźmiecie…”

3. Jakie są niektóre ważne warunki odpowiedzi na modlitwy?

Jan 15,7
I Jana 5,14-15
Przeczytaj Mat.7,9-11

Jakie rodzaje darów Bóg daje swoim dzieciom?
Jak wegług ciebie Bóg odpowie na prośbę o coś, wiedząc, że byłoby to złe dla ciebie?
Co wegług ciebie uczyni Bóg jeśli wie, że będzie lepiej dla ciebie, gdy otrzymasz odpowiedź w innym czasie?
5. Co przeszkadza w wysłuchaniu modlitw?

Jak.4,3
Ps.66,18
6. Wypełnij pod rysunkiem odpowiednie postawy i czynności tak, jak przedstawia je Filip.4,6-7

POSTAWA PRZED – BÓG (działanie) – POSTAWA PO
„ … aby radość wasza była zupełna…”

7. Jakie były rezultaty modlitw Zachariasza i Elżbiety o syna? Łuk.1,13-14
Napisz z pamięci Jan 16,24
CZTEREMA WAŻNYMI ELEMENTAMI MODLITWY SĄ :

UWIELBIENIE-Jest rozważaniem o samym Bogu. Chwal Go za Jego Miłość- za Jego potęgę i majestat- za Jego cudowny dar w Chrystusie.

WYZNANIE-Jest przyznaniem się Bogu jeśli zgrzeszyłeś. Bądź uczciwy i ukórz się. Pamiętaj, że On zna ciebie i kocha Ciebie mimo wszystko.

DZIĘKCZYNIENIE-Jest mówieniem Bogu jak wdzięczny jesteś za wszystko, co On ci dał- nawet za rzeczy nieprzyjemne. Twoja wdzięczność pomoże ci widzieć Jego cel.

BŁAGANIE-Jest przedkładaniem Bogu swoistych próśb. Módl się najpierw za innych, a potem za siebie.

Zastosowanie Jana 16,24

Wypisz cztery konkretne rzeczy, o które możesz modlić się dzisiaj. Zastanów się i prosto powiedz Bogu o nich.

UWIELBIENIE
WYZNANIE
DZIĘKCZYNIENIE
BŁAGANIE
UWAŻAJ LENISTWO JEST TEŻ GRZECHEM!!!!!