Pewność, że Bóg cię kocha i chce, abyś był szczęśliwy

Człowiek często ma własne wyobrażenie o swoim szczęściu, i o tym jak ono powinno wyglądać. Jego wyobrażenie szczęścia, determinuje jego postawy, a w konsekwencji czyny.

Nie rozumiemy dlaczego Bóg prowadzi nas właśnie taką, a nie inną drogą i patrząc przez pryzmat własnych wyobrażeń zdarza się nam czuć rozczarowanym Bogiem.

Jednak Bóg mówi: Iz. 55,8-9

Zacznij od nauczenia się na pamięć: Ew. Jana 3,16
powtarzaj: 1Jan 3,1
1Jan 4,10

1. W czym objawiła się Boża miłość w stosunku do ciebie?
2. Rzym. 5,5 Co Bóg w tym wersecie chce ci powiedzieć?
3. Jeżeli Bóg cię kocha, to jakim pragnie uczynić twoje życie? Jer. 29,11
4. Co ci obiecuje? Jak. 1,17
5. Przeczytaj: Jer. 31,3

6. Ponieważ Bóg cię kocha to chce coś czynić w twoim życiu. Jaka jednak w tym jest twoja rola? PS. 37,4-5
7. w Psalmie 1 i jego dwóch pierwszych wersetach Bóg chce ci coś powiedzieć. Jak rozumiesz Jego słowa?
Czy jest coś, co może cię oddzielić od Bożej miłości? Rzym. 8,38-39
Zamiast słowa „ich” wstaw „mnie”. Jakie emocje wywołuje u ciebie przeczytany fragment? Iz. 63,9Przeczytaj Jan 14,21 i 14,23

Czym jest dla ciebie trwanie w miłości?
Czym była twoja niewola i dlaczego Bóg cię z niej wybawił? 5Mojż. 7,8
Co jest kolejnym przymiotem Bożej miłości w stosunku do jego dzieci? Obj. 3,19
Bóg cię kocha i chce abyś był szczęśliwy. Ale pamiętaj! Bóg jest święty i bardziej jest zainteresowany twoją świętością niż twoim szczęściem