Posłuszeństwo

Zacznij od nauczenia się na pamięć: 1Sam. 15. 22-23
Powtarzaj: 2kor. 10. 4-5
Powtarzaj: Rzym. 6.16

Do czego nieposłuszeństwo Bogu w konsekwencji doprowadza?
Czy zauważyłeś w swoim zachowaniu elementy, które wskazują na brak całkowitego posłuszeństwa?
Jakie konsekwencje nieposłuszeństwa poniosłeś w ostatnim czasie?
Przeczytaj: 5Mojż. 6.10-25
Jakie emocje i refleksje wywołuje u ciebie przeczytany fragment?Przeczytaj: Rzym. 13.1-5 i odpowiedz na pytanie: skąd pochodzi wszelka władza i co oznacza łamanie zasad ustanowionych przez zwierzchność?
Jaka postawa chrześcijanina podoba się Bogu? Odp. na podstawie Tytus 3.1-2
Jaką powinieneś mieć postawę względem swoich przełożonych? Kol 3,22-23, Ef.6,5-9
Co nakazuje Boże Słowo i kto może być twoim przewodnikiem? Hbr.13,17
Przeczytaj Filip. 2,7-8 W jaki sposób Jezus okazał posłuszeństwo swemu ojcu?
W jaki sposób możesz się uczyć posłuszeństwa? Hbr 5,8
Będąc posłusznym, czym Boże Słowo zabrania ci się kierować? 1Ptr.1,14-15
Co Bóg obiecuje w zamian za posłuszeństwo? 5Mojż 7,12-15
Jaki jest wyjątek kiedy Boże Słowo mówi nam, że nie musimy słuchać swoich przełożonych? Dz.Ap. 5,28-29