Pewność świadectwa Bożego – 1. List Jana 5,6-21

1. Gdybyś pisał pamiętnik o ostatnich 12 dniach, jaki miałby ona tytuł?

2. Które rozdziały najbardziej byś lubił?

3. O czym najciężej byłoby pisać?

Czytamy 1 Jana 5,6-21.

4. Wersety 6-13 opisują wiarygodne świadectwo Boże. Jakie świadectwo Bóg złożył o swoim Synu?

5. Kto ma świadectwo Boże i co posiada? Kto daje życie wieczne? W kim można otrzymać życie wieczne? Kto ma życie wieczne?

6. Dlaczego ludzie nie posiadają pewności życia wiecznego?

7. Wersety 14-15 mówią nam abyśmy prosili Boga wg Jego woli, a na pewno wysłucha nas i otrzymaliśmy to o co prosimy. Werset 16 zachęca do wstawienniczej modlitwy za „Braci”. Niech każdy z nas podzieli się z resztą grupy, czymś o co Boga prosi?

8. Módlmy się jedni o drugich, przynosząc do Boga to co położył na naszych sercach. Uwielbiajmy Boga za wieczne życie w Panu Jezusie.