Potwierdzenie nowego życia w Chrystusie – 1. List Jana 2,1-8

1. W ciągu ostatnich dni wiele rzeczy się wydarzyło. Co według Ciebie było najwspanialsze?

2. Czy w ciągu ostatnich dni zrobiłeś coś, ( wydarzyło się coś ) co wolałbyś aby się nie zdarzyło?

3. Uwielbiajmy Pana Jezusa za jego dobroć. Porośmy Jego o przebaczenie za wszystkie złe działania. Prośmy Go, aby uczył nas dzisiaj przez Słowo.

Czytamy 1 Jana 2,1-8.

4. W w.1-2 omów kierunek powołania ludzi wierzących?

5. W w.3-8 mowa jest o znaniu Chrystusa. W jaki sposób człowiek może Go znać?

6. Wersety 5-6 mówią o tym, że możemy wiedzieć czy jesteśmy ,,w Nim”? Czy twoje poznanie opiera się na opisanej postawie, że jesteś ,,w Nim”?

7. W w.7-8 opisane są 2 przykazania miłości – stare i nowe. Podaj różnice między obydwoma / 3Moj. 19,18 ; 5Moj.6,5 i 2Kor.5,17-18a; J.13,34-35; 1J.4,4; Kol.1,27 /.

8. Porozmawiajmy z Jezusem o swoich relacjach z Nim.