Praktyka społeczności z Bogiem i ludźmi – 1. List Jana 1,5-10

1. Przedstaw bez użycia mowy jedno z podanych niżej słów. Pozostali spróbują to słowo odgadnąć.

-SŁOŃCE -DESZCZ -KWIAT -BŁOTO -SZCZĘŚCIE -STRACH -SAMOTNOŚĆ -MIŁOŚĆ -RADOŚĆ -CHWAST -SPOŁECZNOŚĆ -GRZECH

Wyjaśnij dlaczego wybrałeś to słowo, które przedstawiłeś?

2. Módl się oto aby Bóg, przez swojego Ducha pokazał Ciebie w swoim Słowie?

Czytamy 1 Jana 1,5-10.

3. Bóg jest światłością, człowiek postępujący grzesznie żyje w ciemności w.5-6. Podaj przykłady odnoszące się do Boga jako światłości, i człowieka żyjącego w ciemności?

4. W w.7 ukazani są wierzący chodzący w światłości. Wytłumacz występujące pojęcia związane w chodzeniu w światłości?

5. Jaka jest prawda opisana o nas w w.8 i 10? Czy ta prawda dotyczy również i Ciebie?

6. Omów obietnicę zawartą w w.9. Jaki jest warunek przebaczenia grzechu? Komu należy wyznać grzechy? Jaki jest Bóg i co to oznacza? Co uczyni? Co to znaczy?

7. Jak mogę dzisiaj stosować to co jest zapisane w wersetach 7-9?

8. Módlmy się i prośmy Boga, aby użył tych wersetów dzisiaj, jak i w najbliższym czasie.